Praktisk informasjon til pasienter og pårørende

Besøk

På generelt grunnlag gjelder dette for spesialavdelingene:

Føde- og barselavdelingene

Informasjon til deg som skal føde snart - eller nettopp har født

Nyfødtintensiv 3D

Begge foreldre til barn på nyfødtintensiv 3D kan være på avdelingen. 

Barneavdelingene (3E, 4D)

Barn har rett til å ha en forelder hos seg. Foreldrene kan bytte på å være til stede. Dårlige barn kan i noen tilfeller ha to foreldre med seg.

Friske søsken kan komme på besøk. Besøkstiden er klokken 16.00-18.00, men det er også mulig å gjøre avtaler.   

Intensivavdeling 2M

Det er pasientens nærmeste som kan besøke pasienten. Av hensyn til pasientene er det bare to besøkende som kan være inne om gangen. 

Intensivavdelingen har faste besøkstider klokken 12.00–14.00 og 17.00–19.00. Besøk utover dette avtales med sykepleier i avdelingen. 

Akuttmottak

Akuttmottaket er en spesialavdeling som håndterer akutt syke pasienter. Ved særlig høy aktivitet vil det i noen tilfeller være behov for å begrense tilgangen for ledsagere og pårørende inn i akuttmottaket. 

Pårørende/ledsager tillates alltid til alvorlig/kritisk syke pasienter, terminale pasienter, barn, ungdom og andre pasienter med særskilte behov.

Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men på ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der. Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

Se alle avdelingene

Mange pasienter og pårørende ønsker å ta bilde eller video som et minne fra tiden på sykehuset. ​Det er selvsagt helt greit så lenge det er pasientene og/eller pårørende og venner som blir avbildet. Det er ikke lov å ta bilde av medpasienter eller ansatte. Vi har hatt tilfeller der bilder av medpasienter/ansatte er blitt publisert i digitale medier uten deres godkjenning.

Les mer på datatilsynet.no

Pasient

Sjukehuset har ikkje forsikringsordningar som dekker tap av pasientar sine eigedelar. Vi rår deg derfor til å la verdisakene ligge igjen heime.
​Sjukehuset bruker verdiposar til oppbevaring av kontantane og verdisakene dine.

Verdiposen er ein A4-pose i plast med sikringslukking, som ikkje kan opnast utan å sette spor. Posen har eit eige registreringsnummer.

Vekterne leverer hittegods til kundesenteret.​

Trygg oppbevaring ved akutt innlegging
Verdiposar med innhald verdt kr. 10 000 eller lågare følger deg til den avdelinga/posten som du skal vere på. Dersom verdien er på meir enn kr. 10 000 blir posen levert til Servicesenteret for oppbevaring i safe der.
 
Kvar pasient skal berre ha ein verdipose
Kontantar/verdisaker blir lagt i posen, og ein kopi av registreringsskjema blir lagt i lomma til verdiposen. Både du og mottakande avdeling får kvar sin kopi av registreringsskjemaet.
Verdiposen blir oppbevart på ein sikker stad i avdelinga.

Dersom du ønsker å ta ut delar av innhaldet i verdiposen, men ønsker vidare deponering av resten, må ein bruke ny verdipose og nytt registreringsskjema.

Ansvarsforhold
Den avdelinga som bruker og oppbevarer verdipose for pasientane sine, har også ansvar for verdiane som er deponert i posen.

Sikkerheitsavdelinga har ansvar for verdiposar med innhald som er verdt over kr. 10 000 og som blir oppbevart i Servicesenteret​ sin safe.


 

Mange pasienter har ikke mulighet for å planlegge sykehusoppholdet fordi de blir innlagt for øyeblikkelig hjelp. Men hvis du mottar innkalling på forhånd, kan det ofte være greit å forberede seg litt.
​​​​​​​​​​​​​De ansatte har navneskilt med stillingsbeskrivelse, slik at du skal kunne se hvilken yrkesgruppe hver enkelt ansatt tilhører. Du kan selvsagt også spørre vedkommende direkte dersom du er i tvil om hvem du møter.

Leger og sykepleiere har hovedansvaret for deg når du er innlagt, men du kan også møte følgende yrkesgrupper:

Bioingeniører som kommer til avdelingene hver morgen for å ta blodprøver eller andre prøver.

Ergoterapeut som hjelper deg med å fungere best mulig i dagliglivet etter skade og sykdom, og som legger til rette praktisk hjelp. ​

Radiograf som forbereder og utfører CT-, MR- og røntgenundersøkelser av deg.

Fysioterapeut som hjelper til med å forebygge funksjonsvansker som følge av for eksempel operasjoner. De kan hjelpe deg med å få tilbake tapt bevegelsesevne eller til å lære å leve videre med endret funksjonsnivå.​

Klinisk ernæringsfysiolog som hjelper deg med å legge om kostholdet dersom nødvendig.​

Portører som transporterer pasienter til og fra undersøkelser internt på sykehuset. I tillegg har de oppgaven med å forsyne avdelingene med medisinske gasser, transportere døde, blod og prøver. ​

Sosionom som gir deg informasjon om forskjellige hjelpetiltak og kan formidle kontakt med aktuelle instanser, for eksempel helse- og sosialetaten eller pasientombudet. ​

Stråleterapeut som tar bilder, legger til rette for og utfører stråleterapi for bestemte sykdommer.

Studenter og spesialistkandidater i forbindelse med undersøkelser, pleie og behandling under oppholdet. Dette ber vi deg være oppmerksom på og ha forståelse for.​

Sykehu​sprester med lang erfaring i å snakke med pasienter og pårørende. Noen har behov for kontakt med andre livssynsorganisasjoner. Personalet kan hjelpe deg med å formidle kontakt.

Vernepleiere veileder og tilrettelegger for deg med sosiale, fysiske og/eller psykiske utfordringer.

For at pasienten skal ha det best mulig må et tresifret antall yrkesgrupper jobbe sammen i et finstemt fellesskap. Eksempler på andre yrkesgrupper du kan møte hos oss: Administrativt personell, helsefagarbeidere, kjemikere, renholdspersonell, økonomer, jurist, jordmødre, fysioterapeuter, hjelpepleiere, ergoterapeuter, lærere, logopeder, fysikere, vernepleiere​, psykologer, snekkere, rørleggere, ingeniører, kokker, sekretærer, laboranter, vektere, ambulansepersonell, IKT-personell og kommunikasjonsrådgivere.​

Om alle møter til timen sin, blir ventetida kortere (youtube.com) 

  • Vi anbefaler å la verdisaker være igjen hjemme.
  • Morgenkåpe eller romslig treningsbukse med strikk i livet som kan reguleres.
  • Gode innesko som er stødige og lette å ta på. Det er av hygieniske årsaker ikke tillatt å gå barbeint i sykehuset.
  • Toalettsaker som tannbørste, tannkrem, kam, deodorant og eventuelt barbermaskin.
  • Hjelpemidler du er avhengig av, for eksempel stokk, krykker, rullator og rullestol.

På sykehuset er streng hygiene en viktig faktor for å kunne gi god behandling til våre pasienter. Det er derfor et generelt forbud mot å ta med dyr inn i bygninger på sykehusområdet.​

Til deg som skal opereres


 

Ledsager, pårørende eller partner er velkommen til å være med under polikliniske konsultasjoner og behandlinger.

Dersom du har nyoppståtte luftveissymptomer, ber vi deg ikke møte som ledsager på sykehuset.  

Dersom ledsager med symptomer på luftveissykdom må delta, skal det være lav terskel for å bruke munnbind.

Se egen informasjon om hva som gjelder for ledsager/partner til fødende her

Det er tillatt å bruke mobiltelefon ved sykehuset. Vi oppfordrer imidlertid alle til å bruke mobilvett og til å ta hensyn til sine medpasienter.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er viktig å sette telefonen på stille om natten, og på stilleringing eller vibrering om dagen. Av hensyn til de andre pasientene er det lurt å gå ut av rommet dersom du må ta en lengre samtale.

Det er gratis trådløst nettverk for pasienter, pårørende og besøkende på sykehuset som du kan koble deg til fra din smarttelefon. ​

Se mer informasjon under internett/wifi.

Alle sykehusområdene er røykfrie. Dette gjelder også e-sigaretter. 

Det er laget noen røykeområder som du som pasienter kan bruke. Disse områdene er merket. Røyking utenfor sykehusets innganger er ikke tillatt, med unntak av ett område utenfor hovedinngangen. Her er det satt opp et eget røykeskur. 

Vi ber om at røykeforbudet blir respektert av hensyn til andre pasienter og våre medarbeidere. Vi ønsker å gi medarbeiderne våre et trygt arbeidsmiljø og beskytte våre pasienter og besøkende fra tobakksrøyk. 

Betaling

Så snart regningen for timen din er klar, vil du motta en SMS med betalingskrav. Ved å bruke lenken i SMS-en, kan du velge selv om du vil betale med Vipps eller med faktura. 

Velger du å betale med faktura, sendes den som e-faktura til nettbanken din. Dersom du ikke kan motta e-faktura, får du faktura i posten.

Dersom du får en e-faktura som du ikke har tilgang til, eller ikke ønsker å bruke e-faktura, må du kontakte banken du har konto hos for å få hjelp til å fjerne denne løsningen.​

Hvis du ikke møter opp til avtalt time, og ikke har meldt fra tidligere enn 24 timer før timen, må du betale et gebyr. Her kan du lese mer om hvilke regler som gjelder, og hvor mye du må betale (helsenorge.no)​

Når du har betalt over et visst beløp i egenandeler, får du frikort for resten av kalenderåret. Her kan du lese mer om frikort og beløpsgrenser (helsenorge.no).

I noen tilfeller må du betale for bandasjer eller lignende i tillegg til egenandelen. 

Her finner du en oversikt over egenandeler for ulike helsetjenester (helsenorge.no)​


Finne frem

Du kan kontakte sjukehuset både via telefon, e-post, på internett via Min helse på helsenorge.no, vanlig post og ved å komme hit.

Kontakt oss

Tilbud på sykehuset

Publikumsavdelingen til sykehusapoteket ligger sentralt i foajeen i sydbygget på sykehuset. Bruk hovedinngangen (inngang 1) og ta til venstre ved resepsjonen, til venstre ved heisene, og rett fram. ​
Åpningstider og annen informasjon

​Frisørsalongen er åpen for alle - både pasienter, pårørende, ansatte på sykehuset og andre besøkende.
​​Frisørsalongen holder til i U-etasjen i sydbygget. Bruk hovedinngangen (inngang 1) og følg gangen innover mot vestbygget. Frisøren ligger på høyre hånd like før du når kantinen.

Åpningstider: 10.00-16.30 (mandag-fredag). ​

Telefon: 51 53 17 58

Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​

Gjest.ihelse.net er et trådløst nettverk for besøkende, pasienter og ansatte.

  1. Koble deg til det trådløse gjestenettet (gjest.ihelse.net)
  2. En nettleser skal åpne seg automatisk. (Dersom påloggingsvinduet ikke dukker opp, forsøk å åpne nettleser manuelt)
  3. Les nøye gjennom vilkårene.
  4. Trykk "Godta" når du har lest og forstått vilkårene.

Innloggingen skjer automatisk på enheter etter første pålogging, så lenge kontoen er aktiv, det skal bare være nødvendig å logge seg på én gang per enhet per 31 dager)

Som pasient vil du få matservering på avdelingen du ligger på. I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakevarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

Les mer om alle mattilbudene ​​​​​​​​​​​​​​​​​

Det var en minibank ved apoteket tidligere, men den er dessverre tatt vekk nå.

Kirkesalen

Kirkesalen ligger i første etasje i østby​gget (etasjen over kantinen). Bruk heis eller trapp bak kantinen.​​

Dørene til kirkesalen ved sykehuset er aldri låst. Her er det rom for alle som trenger en rolig stund for seg selv. ​

Sykehusprestene holder gudstjeneste hver søndag klokken 11.

De arrangerer også dåp, konfirmasjoner, bryllup og nattverd, og har jevnlige kirkekonserter. Her er også rom for stillhet og bønn. Rommet er åpent hele døgnet for stille meditasjon, tenning av lys i lysgloben, eller litt tid for seg selv eller sammen med sine nærmeste.

Kirkesalen er åpen både for ansatte, pårørende og pasienter. Sykehusprestene står til rådighet for samtale med deg og dine pårørende dersom du ønsker det. Prestetjenesten har kontinuerlig vakt og kan kontaktes gjennom avdelingens personale, eller direkte ved intern telefon.

Stillerom

Stillerommet er plassert i U-etasjen i østbygget. Benytt i​nngang 8 og følg skiltingen.

Rommet er tilgjengelig for alle som ønsker det, men blir ofte brukt til muslimsk bønn. Det er åpent døgnet rundt.

Bårekapellet

Bårekapellet er ved inngang 10b (se kart over området).

St. Svithun Hotell er sykehusets eget pasienthotell og ligger sentralt på sykehusområdet.
Sykehuset kan reservere rom for både pasienter og pårørende på St. Svithun Hotell. Rommene som ikke reserveres av sykehuset kan leies ut til andre gjester, både de som ikke har noen tilknytning til sykehuset - men også gjester fra inn- og utland som besøker sykehuset av ulike årsaker.​

St. Svithun Hotell

​I foajeen ved hovedinngangen finner du resepsjonen. Vi er bemannet fra klokken mandag-fredag kl. 7.30 - 21.00, og våre ansatte her hjelper deg gjerne. I helgene er vi bemannet kl. 10-19/11-19.
Vi kan gi deg informasjon om hvor de ulike avdelingene og postene er på sykehusområdet.
Vi hjelper deg med å bestille drosje.
Vi kan hjelpe deg med pasientopplysninger.
Servicesenteret og portørsentralen er behjelpelige med å følge pasienter ved behov og anledning.
I resepsjonen kan du også betale egenandel for polikliniske konsultasjoner. Du kan betale både kontant og med bankkort. Det er ikke mulig å betale med kontanter på poliklinikkene.​

Helse Stavangers sentralbord har telefonnummer 51 51 80 00.
​​Telefonen er bemannet 24 timer i døgnet alle dager.

Sentralbordet har oversikt over hvor pasientene er på sykehuset, og kan sette deg over til vaktrommet på de ulike avdelingene og postene.​

Kontakt sykehuset

Postkasse

Pos​tkasser finnes ved inngang 8 i østbygget og like ved hovedinngangen (inngang 1). Frimerker kan kjøpes i kiosken Lyst som ligger i området v​ed hovedinngangen.

Dagligvarebutikker

Joker Våland holder til i Armauer Hansensvei 11, like ovenfor SUS.

Åpningstider
Hverdager: 07.00-20.00
Lørdag: 09.00-18.00

Coop Extra Bekkefaret finner du i Hjalmar Johansensgate 2 på nedsiden av SUS (du må krysse bilveien).

Åpningstider
Hverdager: 08.00-22.00
Lørdag: 09.00-20.00

Blomsterbutikker

Acasia Blomster holder til i Hillevågsveien 33.
E-post:ablomste@online.no
Telefon: 51 58 45 82​

English

We ask you to contact us if you have acute respiratory symptoms/signs.

Please contact the department in charge of your appointment. The telephone number is listed in the admission letter/email from the hospital or log in to helsenorge.no to send us a message.

New appointment

Please call the outpatient clinic/department directly or log in at www.helsenorge.no to send a message to the department. Please contact us if you cannot make the appointment.

Regulations on public visits

If you plan to visit the hospital, we ask you to follow the current visiting routines.

You should not visit if you have acute respiratory symptoms/signs.​​​

Visits to patients with respiratory disease

Many of our patients are admitted with respiratory infections, such as covid-19 and influenza, and must be in isolation. We ask you to carefully consider the need of your visit.

The departments at the hospital can request that these visits be limited, either in terms of the number of visitors or visiting hours.

We kindly ask that you clarify your visit with the department in advance.​

 

Sist oppdatert 03.06.2024