Watch and wait

NORWAIT studien - systematisk observasjon etter neoadjuvant stråling for endetarmskreft.

Vi tilbyr pasienter med komplett klinisk respons etter preoperativ stråling systematisk observasjon. Vi undersøker forekomst av gjenvekst og behandlingsresultater sammenlignet med pasienter som ble operert. Studien foregår ved alle universitetssykehus i samarbeid med Kreftregisteret.

Om studien

Siden november 2020 er studien stoppet og har ikke inkludert pasienter.


Standard behandling ved endetarmskreft er operasjon. Omtrent 30 prosent av pasientene får strålebehandling først, for å få et optimalt kirurgisk inngrep.

Hos 10-15 prosent av pasientene går svulsten helt tilbake (klinisk komplett respons) etter strålebehandling. Flere studier viser at flertallet av disse pasientene kan observeres uten at svulsten kommer tilbake, mens om lag 30 prosent får gjenvekst og disse kan opereres med gode resultater.

Fordelen med dette er at pasienter med komplett respons kan unngå en omfattende operasjon, ofte med utlagt tarm, og innvirkning på livskvalitet (overbehandling). Samtidig er det en viss risiko for gjenvekst av svulsten (underbehandling).

I denne norske multisenterstudien ønsker vi å tilby systematisk observasjon av de pasientene som har komplett respons, undersøke hvor ofte gjenvekst forekommer, og sammenligne behandlingsresultater med pasienter som ble operert. Som pasient og studiedeltaker vil du få et tett oppfølgingsprogram over 8 år. Dersom svulsten skulle komme tilbake, vil du tilbys operasjon. Studien vil foregå i alle helseregioner med deltagelse av alle universitetssykehusene og i samarbeid med Kreftregisteret.

Vitenskapelig tittel

Watch and wait - ved komplett klinisk respons etter neoadjuvant stråling for endetarmskreft

Les mer om studien

Prosjektside i Cristin (Current research information system in Norway)

Informasjon om deltakelse

Studien er avsluttet

Hvem kan delta?

Dersom du får behandling for kreft i endetarmen med stråling og/eller cellegift før operasjon, vil vi undersøke deg om lag 6-8 uker etter avsluttet behandling. Hvis svulsten da ikke kan finnes igjen, kan du vurderes for deltakelse i studien. Hos noen er det fortsatt en liten rest av svulsten synlig, og da vil man ta en ny kontroll 6 uker senere, med ny mulighet for deltakelse om svulsten har forsvunnet helt.

Hva innebærer studien?

Studien innebærer at du ikke skal få tilbud om operasjon, men at du vil gå inn i et tett oppfølgingsprogram. Dette programmet består av undersøkelser av endetarmen, blodprøver, og undersøkelser med MR (magnettomograf) og CT. De første tre årene vil kontrollene være hyppigere enn senere i forløpet.

Dersom kontrollene viser gjenvekst av svulst i endetarmen vil du tilbys operasjon. Om det skulle påvises spredning til andre organer vil du få vanlig utredning og behandling etter gjeldende retningslinjer.

Vær oppmerksom

Fordelen med studien er at du slipper en større operasjon, der man fjerner hele endetarmen og tykktarmen legges ut. Etter en slik operasjon er risiko for lokalt tilbakefall på 3-5 prosent basert på tall fra Kreftregisteret. Ulempen ved observasjon er at risiko for gjenvekst er om lag 30 prosent, noe som kan medføre en viss usikkerhet, og at man må allikevel operere i denne situasjonen.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med den legen/avdelingen som behandler deg for kreft i endetarmen, enten kreftlege eller kirurg. Dersom du følges opp etter avsluttet stråling og skal ha operasjon ved et lokalsykehus, kan du be om å bli henvist til nærmeste universitetssykehus for vurdering av deltakelse i studien.

Samarbeidspartnere

Samarbeid med

  • Universitetssykehuset Nord-Norge
  • St. Olavs Hospital
  • Helse Bergen
  • Sørlandet sykehus
  • Oslo universitetssykehus
  • Akershus universitetssykehus