Diagnose

Tykk- og endetarmskreft

Tarmkreft er ondartet svulst i tykk- eller endetarmen. Sykdommen behandles som regel med kirurgi. Dersom kreften har spredt seg vil gjerne cellegift, sammen med strålebehandling, være aktuelt som tilleggsbehandling.

Tarmkreft (kolorektal kreft) er et samlebegrep for kreft i tykktarm og endetarm.

Les mer på helsenorge.no

Henvisning og vurdering

Når fastlegen har mistanke om kreft skal du bli henvist direkte til et pakkeforløp for kreft. Et pakkeforløp er et standardisert pasientforløp som beskriver organiseringen av utredning og behandling, kommunikasjon/dialog med deg og dine pårørende, samt ansvarsplassering og konkrete forløpstider.

Pasientinformasjon om pakkeforløp (helsedirektoratet.no)

Forløpskoordinatoren sørger for å sette opp timene du skal ha i utredningen.

Utredning

I løpet av utredningen blir det gjort undersøkelser av deg for å avklare om du har kreft eller ikke. Hvilke undersøkelser som blir gjort avhenger av hvilke symptomer du har, men de fleste blir undersøkt med et skop i tarmen. Dersom vi finner det vi mistenkter er en kreftsvulst, tar vi vevsprøver fra svulsten under undersøkelsen. Vi tar også en rekke blodprøver og CT-undersøkelser. Ved svulst i endetarmen blir det også gjort MR-undersøkelse. Flere undersøkelser kan være nødvendige, og du blir informert underveis.

Når resultatene fra undersøkelsene og prøvene er klare, vil vi som oftest kunne avklare om du har kreft eller ikke, og vi setter en diagnose. Hvis du ikke har kreft, avslutter vi pakkeforløpet.

Pasientinformasjon - Utredning ved mistanke om tykk- og endetarmskreft (helsedirektoratet.no)Les mer om CT

Les mer om koloskopi

Les mer om rektoskopi

Les mer om MR
​​Pakkeforløp hjem

Alle pasienter som får en kreftdiagnose, blir inkludert i pakkeforløp hjem for pasienter med kreft. Gjennom pakkeforløpet skal du som pasient få avdekket dine individuelle behov for tjenester og oppfølging utover selve kreftbehandlingen.​

Les mer på helsenorge.no: ​

Behandling

Hvis du har kreft, planlegger vi nå hvilken behandling som er best for deg. Beslutning om behandlingen tar vi i samråd med deg, vanligvis basert på vurdering i et tverrfaglig teammøte.

Du har rett til å være med å bestemme, og vi tar beslutningen sammen med deg. Dette kalles samvalg. Hvis det finnes flere muligheter, får du informasjon om fordeler og ulemper ved de ulike alternativene. Da kan du vurdere disse opp mot hverandre, ut fra hva som er viktig for deg. 

Her er tre spørsmål du kan stille oss:

 • Hvilke alternativer har jeg?
 • Hvilke fordeler og ulemper finnes ved disse alternativene?
 • Hvor sannsynlig er det at jeg vil oppleve noen av disse?

Tykktarmskreft

Behandlingsmetoden ved tykktarmskreft er kirurgi. Hvis det viser seg at kreftceller finnes igjen i lymfeknuter som er fjernet, kan cellegift redusere tilbakefallsrisikoen.

Les mer om tykktarmskreft - operasjon

Endetarmskreft

Ved endetarmskreft er det vist at kombinert stråle- og cellegiftbehandling før operasjon (neoadjuvant behandling) kan være nyttig. Det gjelder i de tilfellene der svulsten er stor eller vokser på en måte som gjør at vi ikke kan operere ut hele svulsten uten at operasjonen gir stor skade på bekkenet. Strålebehandling kan få svulsten til å trekke seg sammen slik at operasjonen etterpå blir bedre og enklere.

Les mer om endetarmskreft - operasjonCellegift og strålebehandling etter operasjon

Ved begge krefttypene kan det være aktuelt å behandle med cellegift og/eller stråling etter operasjon.

Sårene må være tilstrekkelig grodd før oppstart, så behandlingen starter 4 - 6 uker etter operasjonen. Du vil få utdelt egen informasjon fra kreftavdelingen hvis tilleggsbehandling er aktuelt for deg.  

Lindrende behandling

Ved langtkommen kreft hvor sykdommen ikke kan helbredes, finnes det nå en rekke muligheter til livsforlengende behandling, samt bedre forebygging av symptomer lindring. Mange kan leve bra i lang tid med kreft som har spredt seg.


Oppfølging

Vanligvis er det en kontroll 3-4 uker etter utskrivning, der du får snakke med kirurg (hvis ikke noe annet er bestemt). Under kontrollen får du svar på vevsprøvene som er tatt under operasjonen. For noen kan det da bli aktuelt med tilleggsbehandling i inntil et halvt år i form av cellegift. Det videre kontrollopplegget blir avtalt. De aller fleste pasienter skal kontrolleres av fastlegen.

Kontrollene skjer som oftest hos fastlegen. Hver 6. måned tar du blodprøver, og én gang i året tar du CT-undersøkelse. Du skal gå på jevnlige kontroller i 3 år etter operasjonen.

Avsluttende kontroll er 5 år etter operasjonen. Denne kontrollen innebærer også en koloskopi-undersøkelse (av hele tykktarmen). Dersom du fikk tilleggsbehandling med cellegift etter operasjonen, skal du på kontroll 5 år etter at cellegiftbehandlingen er avsluttet. 

3-4-ukerskontroll

Du innkalles til poliklinikken. Her får du samtale med kirurg og svar på vevsprøver. Du skal også ta blodprøve (CEA). Muligheten for tilleggsbehandling med cellegift vil da bli vurdert.  

3-6-månederskontroll

Dersom du har fått tilleggsbehandling med cellegift skal du på denne kontrollen. Her vil du bli behandlet og kontrollert av kreftlege. 

6 månederskontroll

Du bestiller time hos fastlegen. Her tar du blodprøve (CEA), og legen bestiller CT-undersøkelse av lungene, buken og leveren til 1-årskontrollen. 

1-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen, som informerer om resultatet av CT-undersøkelsen. Du tar ny blodprøve (CEA).

1 ½-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen. Her tar du ny blodprøve (CEA), og legen bestiller CT-undersøkelse av lungene, buken og leveren til 2-årskontrollen. 

2-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen. som informerer om resultatet av CT-undersøkelsen. Du tar ny blodprøve (CEA).

2 ½-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen, hvor du tar ny blodprøve (CEA). Legen bestiller CT-undersøkelse av lungene, buken og leveren til 3-årskontrollen. 

3-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen, som informerer om resultatet av CT-undersøkelsen. Du tar ny blodprøve (CEA).

5-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen, hvor du tar blodprøve (CEA). Legen bestiller undersøkelse av tykktarmen (koloskopi).

Kontrollene skjer som oftest hos fastlegen. Hver 6. måned tar du blodprøver, og én gang i året tar du CT-undersøkelse. Du skal gå på jevnlige kontroller i 3 år etter operasjonen.

Avsluttende kontroll er 5 år etter operasjonen. Denne innebærer også en koloskopiundersøkelse av hele tykktarmen. Dersom du fikk tilleggsbehandling med cellegift etter operasjonen, starter 5-årsoppfølgningen etter at cellegiftbehandlingen er avsluttet. 

3-4-ukerskontroll

Du får time på poliklinikken. Her får du samtale med kirurg og svar på vevsprøver. Du tar blodprøve (CEA). Dersom du fikk utlagt tarm, vil du i tillegg få en egen time hos stomisykepleier som er spesialist på utlagt tarm. 

3-6-månederskontroll

Du får time på poliklinikken. Her får du samtale med sykepleier for å kartlegge eventuelle plager med seksual- og urinblærefunksjonen. Ved behov vil du bli satt opp til videre undersøkelser og behandling for disse plagene. 

6-månederskontroll

Du bestiller time hos fastlegen. Her tar du blodprøve (CEA), og legen bestiller CT-undersøkelse av lungene, buken, leveren og bekkenet til 1-årskontroll. 

1-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen. Legen informerer om resultatet av CT-undersøkelsen og du tar blodprøve (CEA). 

1 ½-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen, hvor du tar blodprøve (CEA). Legen bestiller CT-undersøkelse av lungene, buken, leveren og bekkenet til 2-årskontrollen. 

2-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen, som informerer deg om resultatet av CT-undersøkelsen. Du tar blodprøve (CEA). 

2 ½-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen. Du tar blodprøve (CEA), og legen bestiller CT-undersøkelse av lungene, buken, leveren og bekkenet til 3-årskontrollen. 

3-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen, som informerer deg om resultatet av CT-undersøkelsen. Du tar blodprøve (CEA). 

5-årskontroll

Du bestiller time hos fastlegen, hvor du tar blodprøve (CEA). Legen bestiller undersøkelse av tykktarmen (koloskopi). 

Vær oppmerksom

Ved ett av disse symptomene skal du kontakte legevakten:

 • Oppkast
 • Hvis du ikke har hatt avføring på flere dager
 • Feber
 • Sterke magesmerter


Kontakt

Department of Gastrointestinal Surgery

Kontakt Department of Gastrointestinal Surgery

Transport

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Dersom du ønsker å snakke med noen om hvordan du best kan håndtere dine helseutfordringer, tilbyr våre veiledere mulighet for samtale på telefon. Vi er også tilgjengelige for pårørende og foresatte.​

Kostnader

Samtalen er gratis.

​Som pasient får du matservering på avdelingen du ligger på. Ligger du på pasienthotellet servere vi måltidene i hotellets restaurant rett ved hovedinngangen. I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det blir servert frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds på avdelingene. Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Klinikk psykisk helsevern på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Kiosken LYST har et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. Butikken er åpen hele døgnet.

Snacksautomater

På sykehuset har vi automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Artikler

  Kurs

  • Tarmkreft
   Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringen.
   Tarmkreft
   11.
   juni
   2024
   Flere datoer