Samhandlingslegene ved SUS (tidligere PKO)

Praksiskonsulentordningen (PKO), opprettet 1. januar 1999, var et nettverk av allmennpraktiserende leger som skulle sikre og styrke samarbeidet mellom sykehusets avdelinger og primærhelsetjenesten til det beste for enkeltpasienten. Januar 2024 ble det en nasjonal navneendring fra praksiskonsulent til samhandlingslege. Samhandlingslegene jobber for å bedre samhandlingen mellom fastlegene og sykehuset.

En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Sist oppdatert 12.04.2024