Labnytt: Ny versjon av rekvisisjoner til Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin

Rekvisisjonen til immunologiske analyser og til transfusjonsmedisinske analyser er oppdatert. Tidligere utgave av rekvisisjonene kan benyttes. Avdelingen vil sende ut ny versjon når gammel versjon er brukt opp. Rekvisisjonene er også tilgjengelige for utskrift i Laboratoriehåndboken under Avd. for immunologi og transfusjonsmedisin - Rekvirering.

Janne Brit Erga Barane - tlf 51518826
Publisert 15.06.2021
Sist oppdatert 02.06.2023

Endringene på rekvisisjonene er: 

Immunologiske analyser:
Lagt til felt for legesenter/avdeling
Lagt til nye analyser 
Enkelte analysenavn er endret

Transfusjonsmedisinske analyser:
Lagt til felt for legesenter/avdeling
Felt for signatur er flyttet fra venstre til høyre side
Flere analyser lagt på rekvisisjonen
Spesifisering til analysene med tanke på prøvemateriale/glasstype
Bestilling av produkter – egen tabell
Svangerskapskontroll – redusert nødvendige opplysninger

​​