Informasjon i forbindelse med utfylling av rekvisisjon og merking av prøveglass til Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Av Gunn Kristoffersen, Avdelingssjef/avdelingsoverlege Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin
Publisert 20.04.2017
Sist oppdatert 02.06.2023

Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin

Seksjon for analyse – immunhematologi

Avdelingssjef/avdelingsoverlege Gunn Kristoffersen

Tlf: 51518826


Generelt for alle prøver og analyser (immunologi, svangerskap, pretransfusjonsundersøkelser, antistoffscreening, blodtyping):

Rekvisisjon:

 • For- og etternavn på rekvirerende lege
 • Avdeling/legekontor med nøyaktig returadresse og telefonnummer
 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Diagnose/aktuell problemstilling
 • Prøvetakingsdato og klokkeslett
 • Prøvetakers signatur (i tillegg må prøvetaker oppgi hvilket legekontor prøven tas på, dersom rekvirenten tilhører sykehus/annet legekontor)

Merking av prøveglass:

 • Pasientens for- og etternavn
 • Pasientens fødselsnummer/D-nummer (11 siffer)
 • Prøvetakingsdato og klokkeslett

Spesielle bestemmelser for svangerskapsprøver som skal påføres i tillegg:

Rekvisisjon:

 • Termin må oppgis på rekvisisjon
 • Første prøve skal tas i uke 12-16
 • Dersom RhD-profylakse er gitt, vennligst oppgi dato

Spesielle bestemmelser for prøver til blodtyping og pretransfusjonsundersøkelser/antistoffscreening:

Rekvisisjon:

 • Prøvetakers signatur må dokumenteres på rekvisisjon. Dette for å bekrefte at korrekt identifisering av pasienten er utført. Dersom prøvetakers signatur ikke er påført rekvisisjon kan vi ikke godta prøven (myndighetskrav).

Rekvisisjon - Immunologiske undersøkelser

Rekvisisjon - Immun​ologi og transfusjonsmedisin