SESAM gratulerer Ketil Oppedal med doktorgraden

For fjerde gang hadde SESAM en PhD kandidat som disputerte.

Publisert 25.11.2016
Sist oppdatert 07.05.2018

3. november 2016 forsvarte Ketil Oppedal avhandlingen “White Matter Lesions and Pattern Recognition in MRI of Neurodegenerative Dementia”, og disputerte dermed for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Hovedveileder var professor Dag Årsland fra SESAM og bi-veilderne var professor Trygve Eftestøl (UiS), professor Kjersti Engan (UiS) og MD PhD Mona K. Beyer (OUS).

Ketil_Oppedal.jpg

Foto: Ståle Freyer

Pressemeldingen kan du lese her