Disputas: Mønstergjenkjenning med MR

Ketil Oppedal disputerer for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger. Han forsvarer avhandlingen “White Matter Lesions and Pattern Recognition in MRI of Neurodegenerative Dementia”.

Universitetet i Stavanger. Foto: Ståle Freyer.
Publisert 27.10.2016

ketiloppedal.jpg
Forventet levealder øker over hele verden, og det vil medføre en økning i forekomsten av demens. Det er mange årsaker til demens, og differensiering mellom disse kan være vanskelig. Skader i blodgjennomstrømningen til hjernens hvit substans, såkalte hvitsubstanslesjoner, er en mulig bidragsyter til ødeleggelse av nervevev i hjernen med demens som følge.

Basert på magnetresonansbilder av hjernen til pasienter med demens fra demensstudien på Vestlandet, DemVest, har kandidaten studert sammenhengen mellom kvantitative beregninger av hvitsubstanslesjonsvolum i ulike deler av hjernen og grad av demens med hovedvekt på demens med Lewy-legemer, en av de viktigste årsaker til demens. Kandidaten har videre benyttet mønstergjenkjenning og maskinlæring på magnetresonansbilder i områder med hvitsubstanslesjoner og frisk hvit substans. Et viktig mål med avhandlingen var å lage et dataassistert diagnosesystem som kan påvise ulike former for demens med stor nøyaktighet.

Tidspunkt og sted for prøveforelesning:
03.11.2016 kl. 10.00.
Oppgitt emne: "Texture analysis with applications in geo science”
Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør

Tidspunkt og sted for disputasen:
03.11.2016 kl. 12.15
Sted: UiS, Kjølv Egelands hus, auditorium E-164, inngang sør

Kontaktpersoner:
Ketil Oppedal, ketil.oppedal@gmail.com

Bedømmelseskomité:
1. Associate Professor Linda Knutsson, Lund University Hospital
2. Dr. Thor Ole Gulsrud, IRIS
3. Førsteamanuensis Ivar Austvoll, UiS (administrator)

Hovedveileder:
Professor Dag Årsland, SUS
Medveiledere:
Professor Trygve Eftestøl, UiS
Professor Kjersti Engan, UiS
MD PhD Mona K. Bayer, OUS

Leder av disputasen: Instituttleder Tom Ryen, Institutt for data- og elektroteknikk,
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger