ABBA-GP (Accuracy of blood-based markers in diagnosing Alzheimers's disease in general practice)

Forsker på om blodprøve er nøyaktig nok til å påvise Alzheimers hos fastlegen

Forskere ved SESAM (Regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling) har invitert alle fastleger i Sør-Rogaland til å delta i forskningsprosjektet ABBA-GP (Accuracy of blood-based markers in diagnosing Alzheimers's disease in general practice).

Publisert 09.04.2024
Sist oppdatert 12.04.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde
Forskningsteamet i ABBA-GP-studien: professor Dag Årsland, allmennlege og stipendiat Anita Sunde, forskningssykepleier Rita Ydstebø Noreid, ph.d. og spesialist i allmennmedisin Svein Kjosavik. Ikke tilstede: ph.d. og overlege Audun Vik-Mo og biobankansvarlig Karina Fuglestein Bru.

Nyere forskningsfunn gir gode håp om at Alzheimers sykdom kan diagnostiseres gjennom biomarkører i en blodprøve. I ABBA-GP skal det undersøkes om blodprøven er nøyaktig nok til å tas i bruk i hos fastleger.

– I hjernen har vi mange proteiner, og for å avdekke om man har Alzheimers sykdom ser man etter såkalte proteinavleiringer i hjernen. Disse proteinene sendes ut i blodet, og det er dette blodprøven skal fange opp, sier Anita Sunde, allmennlege og stipendiat ved SESAM.

Prosjektet pågår fram til 2025.