«Blåbær-studien» er i gang og første deltaker er inkludert

SESAM studien Antocyaner som forebygging av demens?, bedre kjent som «Blåbær-studien», er nå i gang og første deltaker har gjennomført de første undersøkelsene.

Publisert 22.05.2018

Forskere ved SESAM har initiert en stor studie for å undersøke om antocyaner kan forbedre hukommelsen hos personer med økt risiko for demens. Studien har mottatt støtte fra Nasjonalforeningen for folkehelsen med 9 millioner kroner. Det har vært stor pågang fra personer som ønsker å delta i denne viktige studien og første deltaker har nå gjennomført de første undersøkelsene på SESAM.

​Antocyaner er i fargestoffer i skallet på blant annet blåbær og solbær. Flere studier tyder på at antocyaner har gunstige effekter på prosesser som er vist å ha betydning for utviklingen av demens. I denne studien vil forskerne undersøke om antocyaner gitt som kapsler, kan ha en positiv effekt på viktige hjernefunksjoner hos personer som har økt risiko for å utvikle demens og påvirke biologiske prosesser sentrale for demensutvikling.


IMG_5384.JPG
Nyhetssak.JPG

Første deltaker i studien: Ingjerd Ørke
Foto: Ingelin Testad

Engasjerte medarbeidere sammen med deltaker og pårørende.

Fra venstre: Reidun Meling (forskningssykepleier), Lise Birgitte Austbø Holteng (førstekonsulent), Ingvard Ørke (pårørende), Ingjerd Ørke (deltaker), Arne Exner Nakling (lege) og Khadija Khalifa (lege).
Foto: Ingelin Testad

Hva innebærer studien?
320 personer med mild kognitiv svikt og/eller hjertekarsykdom eller metabolsk sykdom vil bli inkludert i studien. Studiedeltakerne vil bli fordelt tilfeldig i to like store grupper der den ene vil bli gitt kapsler med aktivt virkestoff (antocyaner), og den andre gruppen vil bli gitt utseendemessig like kapsler uten aktivt virkestoff (placebo). Studiedeltakelse innebærer medisinske undersøkelser, testing av hukommelse og konsentrasjon, MR av hjernen, blodprøver, ryggmargsvæskeprøve og måling av stivhet i pulsårene. Pasientene vil bli rekruttert fra SESAM (SUS), Betanien sykehus i Bergen og Akershus universitetssykehus, og blodprøvene vil bli undersøkt ved King’s College i London. 


Dette er kriteriene for å delta:
Deltakerne må være mellom 60 og 80 år.
De må enten ha milde hukommelsesproblemer som betyr en tydelig utvikling av mental svikt over tid som de selv eller pårørende merker.
 
Eller:

Ha to eller flere av følgende hjerte/kar-risikofaktorer:
Stabil koronarsykdom
Høyt blodtrykk
Høyt kolesterol
Diabetes type 1 eller 2
Overvekt (BMI >25)

Her finner du mer informasjon om prosjektet «Kan blåbær forebygge demens»
Personer som er interessert i å delta i studien, kan kontakte SESAM på tlf. 907 99 285 eller sesamforskning@sus.no