AMK Simulator

RAKOS, AMK Stavanger og Headroom Life Science AS har etablert et samarbeid for å utvikle simulator for Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK).

Status AMK Simulator-prosjekt juni 2021

Thomas Werner Lindner, leder av RAKOS.

Thomas Werner Lindner, leder av RAKOS

Det finnes per idag ingen standardisert rekruttering, utdanning eller etterutdanning for AMK-operatører hverken på tekniske ferdigheter eller på kommunikasjon. Det er derfor ønskelig med en sertifiseringsordning for å sikre en høy faglig standard hos operatørene.

AMK Simulator-prosjektet er et samarbeid mellom RAKOS, AMK Stavanger og Headroom Life Science, der en vi ønsker å forene kunstig intelligens og simulasjonstrening, for å utvikle et helt nytt konsept innenfor kompetansebygging til helsepersonell.

Treningsverktøyet heter EmergencyPerform simulator, og er en 1:1 treningssimulator hvor helsepersonell interagerer med virtuelle pasienter utviklet ved hjelp av kunstig intelligens. 1:1 simulering betyr helt enkelt at brukerne trener på scenarioer som er helt identiske realiteten på jobb. Man bruker de faktiske arbeidsverktøyene og gjennomfører simuleringen i det faktiske arbeidsmiljøet. Som helsepersonell og bruker vil man bli ringt opp av en virtuell pasient med kunstig intelligens. I tillegg til å simulere realistiske sykdomsbilder og symptomer, vil de virtuelle pasientene reagere følelsesmessig på helsepersonellets ord og adferd som en alminnelig pasient. Etterhvert vil kamera også kobles til, og de virtuelle pasientene vil da reagere på helsepersonellets ansiktsuttrykk. På denne måten kan man øve seg i utallige scenarioer, på samme måte som man opparbeider seg erfaring gjennom mange års klinisk arbeid. Forskjellen er bl.a. at man kan få tilbakemelding på den jobben man gjør, og øve seg på de områder man presterer dårligst eller føler seg mest usikker på.

Videre er det ønskelig å utvikle en nedskalert versjon til bruk i legevakt sentraler, ambulansetjenesten, legekontor, brann og politi til øving av kommunikasjon og teknologi

Klinikksjef, prehospital klinikk, Lena A. Heimvik.

Klinikksjef i prehospital klinikk, Lena A. Heimvik.

Målet med EmergencyPerform er å sikre at alle som jobber med livreddende arbeid ikke bare har den teoretiske kunnskapen som trengs, men kompetanse, erfaring og trygghet nok til å gjennomføre jobben sin på optimalt vis, uansett hva den måtte by på av akutte og kritiske problemstillinger.

Vi forventer at dette viktige prosjektet vil bidra til å forbedre helsepersonellets effektivitet og kvalitet med de positive ringvirkninger det medfører. For operatørene kan det bety økt trygghet og trivsel på jobb, samt at innen akuttmedisin kan EmergencyPerform være den lille forskjellen som sparer de livsviktige sekundene og minuttene før riktig diagnose og behandling blir gitt,  og med det spare liv.

Se kortfilmen under​

Informasjon om forskning- og utviklingsprosjektet AMK Simulator:​

Informasjon om forskning- og utviklingsprosjektet AMK SIM.doc

Sist oppdatert 11.05.2023