MedSimNorge 2024

Vellykket konferanse i Bergen

Bergen var vertskap for årets MedSimNorge-konferanse, som samlet fagfolk fra hele Norge for å inspirere og øke kunnskap om simulering i helsevesenet.

Publisert 31.05.2024
Sist oppdatert 03.06.2024

 

Konferansen ble innledet med en live-simulering på scenen, utført av Traumesenteret i Helse Bergen i samarbeid med politiet. Simuleringen fokuserte på "load and go"-prinsippet ved stikkskader og demonstrerte hvordan politiet kan bistå i pasienttransport for å øke sjansen for å redde liv. Årets program var relevant,  variert og bredt.

Besøk fra Nederland

SimNEXT fra Nederland presenterte sitt arbeid som har som hensikt å sikre livslang læring for alle som driver med simulering i Nederland. Dette initiativet er grundig utformet og er under implementering i Nederland. InterRegSim ser frem til et fortsatt godt samarbeid med SimNEXT. 

RegSim og InterRegSim var godt representert

Flere RegSim arrangerte workshoper under årets konferanse. 

RegSim Midt: "Samarbeidsprosjekter i utdanning og helsetjeneste"

RegSim Sør-Øst: "Spørreteknikker i en fei"

RegSim Vest: "Markørinstruksjon: Hvordan være pasient i insitu team-simulering?” 

Representanter fra flere RegSim bidro også i et plenumsforedrag der vi ga en oppdatering over hva som er nytt i InterRegSim. Her ble det gitt en statusrapport fra utvalgte arbeidsgrupper – fasilitatorutdanning, teamledelse og simulering i LIS-utdanningen. I tillegg presenterte InterRegSim sitt mandat om et tettere samarbeid med UH-sektoren og man fikk en fin diskusjon i plenum om dette temaet. Denne lenken tar deg til oversikten over alle pågående arbeidsgrupper. 

Selv om noen presentasjoner utgikk på grunn av streik, klarte komiteen å gjøre smidige endringer på programmet. På www.medsimnorge.no kan du se hele programmet.

Takk til Bergen og MedSimNorge for en godt gjennomført konferanse.

Neste år sees vi på Hamar – vi gleder oss allerede!