Simulering under en maskin.

Safer Healthcare

Tverrfaglig forskning på simuleringsbasert læring for bedre klinisk praksis.

Safer Healthcare er et forskningsnettverk med vekt på implementering av simuleringsbasert læring og effekter av dette i helsetjenesten.

Vi ønsker å styrke tverrfaglig simuleringsbasert trening og læring innen ulike medisin- og helsefag med følgeforskning, for å øke kunnskapen om effektive treningsmodeller, hvordan etablere systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring og livslang læring, som gir bedre klinisk praksis, pasientbehandling og pasientutfall.

Om satsningen Safer Healthcare

Safer Healthcare satsningen startet i 2017 som et samarbeid mellom Stavanger universitetssjukehus (SUS), Universitetsfondet, Lærdal Fondet, SAFER og Universitetet i Stavanger (UiS). Det ble lagt stor vekt på at denne nye satsningen skulle integrere forsknings-, utviklings-, og undervisningssamarbeid i regionen. Noen eksempler: 

  • SAFER/SUS som Regionalt koordinerende enhet for simulering i Helse Vest (RegSim Vest) og etter hvert etablering og ledelse av den nasjonale enheten SimNor.
  • UiS sitt arbeid mot en søknad om Senter for Framragende Utdanning (SFU) innen simuleringsbasert læring og etablering av klinisk masterstudium i medisin.
  • Universitetsfondet sitt overordnede mål om å styrke og videreutvikle UiS.
  • Laerdal Fondet sitt langvarige fokus på forskning og utvikling knyttet til trening, undervisning og læring både nasjonalt og internasjonalt.

Et overordnet mål for Safer Healthcare er å rekruttere medisinsk akademisk personell for å kunne utdanne flere medisinstudenter ved SUS.

https://helse-stavanger.no/om-oss/nyheter/dette-er-arets-vinner-av-forskningsprisen-pa-sus

Forskningsprosjekter

I tråd med forventningene har flere prosjekter vokst frem, og nettverket blir stadig større, både lokalt, regionalt, nasjonalt og globalt.

Safer Critical Care

Implementation and sustainability of a Rapid Response System (RRS). Praktisk implementering og trening av «raske responsteam» ved SUS og effekter av dette spesielt knyttet opp mot nyre- og gastrokirurgi-avdelingene. Ledes av ph.d.-stipendiat Siri Lerstøl Olsen.

Tre hovedstudier:

  • What are the success-factors and barriers to implementation and sustainability of an RRS and how are they described?
  • In the setting of simulation-based training dealing with a deteriorating patient: How is the RRS protocol used and reflected on in the scenarios? What are the success factors and barriers regarding RRS implementation and sustainability described by nurses and physicians?
  • How was the RRS used in patients who died during admission in a gastrointestinal surgery department? What are the opportunities for improvement in care?

Safer​​ Surgery

Introducing and evaluating the “Lap App” standardized training program for surgical laparoscopic appendectomies.
Basert på det engelske konseptet Lapco som er en treningspakke for erfarne kirurger i kikkhulls-tarmkirurgi. LapApp har fokus på nye LIS-leger som skal lære kirurgi og starter med blindtarmsoperasjoner. Prosjektet inneholder simuleringsbasert ferdighetstrening i kombinasjon med standardiserte metoder for å gjennomføre reelle operasjoner. Effekter evalueres på både utvikling av læringskurven, klinisk prosess og pasientutfall.
Ledes av Kjetil Søreide (kirurg SUS) sammen med ph.d.-stipendiat Benedicte Skjold-Ødegaard (kirurg Haugesund).

Kontakt

Hege Ersdal (leder)
hege.ersdal@safer.net

Sist oppdatert 27.04.2023