Nyfødt med en måleklokke rundt magen.

Safer Births

Tryggere fødsel

​Globalt er fødselsdagen det farligste døgnet i et menneskes liv. Komplikasjoner ved for tidlig fødsel, for lite surstoff under fødsel og infeksjoner, er de vanligste årsakene til sykelighet og død i nyfødtperioden. Forskningsnettverket Safer Births jobber med å forbedre overvåkning og behandling innen alle disse områdene.

Safer Births er en tverrfaglig forskningsgruppe som fremskaffer ny kunnskap om fødselsforløpet, overgangen fra fosterlivet til nyfødt liv og livreddende behandling etter fødsel, for eksempel pustehjelp til den nyfødte. Vi utvikler bedre utstyr for overvåkning og behandling og mer effektive metoder for simuleringsbasert trening av helsearbeidere - slik at de raskere kan oppdage truende tilstander, redusere risiko for pasientene og gi optimal behandling.

Forskningsgruppen er sammensatt på tvers av profesjoner og fagdisipliner (fødselsmedisin, nyfødtmedisin og anestesi) og samarbeider tett med signalanalytikere og partnere i næringslivet for å utvikle og implementere innovative produkter som kan bedre pasientsikkerhet.

Forskningsprosjekter

Bedre monitorering av nyfødte etter fødsel og under gjenoppliving (NeoBeat studien)

Hjertefrekvens hos nyfødte er viktig for å vurdere om barnet trenger pustehjelp etter fødselen og om pustehjelpen er effektiv. I denne studien vil vi undersøke om tilbakemelding på hjertefrekvens umiddelbart etter fødsel og kontinuerlig under gjenopplivning ved hjelp nyutviklet EKG-sensor NeoBeat medfører at man kommer raskere og mer effektiv i gang med pustehjelp til nyfødte som ikke puster selv. Barn født fra svangerskapsuke 34 kan delta i studien. Studien utføres i samarbeid med sykehuset Østfold og Laerdal Global Health. I prosjektet vil vi også undersøke hva som er mest optimal måte å monitorere barnet på etter fødsel, normal hjertefrekvens hos nyfødte, hvor effektiv pustehjelpen vi gir er, og hvordan vi kan identifisere og minimere risikofaktorer under og etter fødsel.

Les nyhetssak om prosjektet på sus.no​

Low-dose high-frequency simuleringstrening på nyfødtgjenoppliving

Simuleringsstudier for å øke kunnskap om hvordan vi best lærer og fremme kvalitet i behandling og pasientsikkerheten for nyfødte.                                     

NewbornTime

I dette forskningsprosjektet vil vi utvikle en automatisert generert tidslinje fra tidspunkt for fødsel (ved hjelp av varmekamera i fødestuer og operasjonsstuen) og kunstig intelligens baserte analyser av videoopptak av nyfødtresuscitering som beskriver ulike tiltak som gjøres. I tillegg inneholder tidslinjen viktig informasjon om oksygenmetning og hjertefrekvens hos barnet, samt ventilasjonsstøtte som gis til barnet. Prosjektet fikk 11.9 millioner fra Norsk Forskningsråd, og utføres i samarbeid med Universitet i Stavanger, Laerdal Medical og BitYoga. Hensikten med tidslinjen er å avdekke områder der behandling har gått bra og områder med behov for mer trening for objektive data-drevet debrifinger, undervisning inkludert målrettet simuleringstreninger som ledd i kvalitetsforbedring.

Les mer om prosjektet på uis.no​

IPISTOSS - Immediate Parent Infant Skin TO Skin Study

En studie der vi sammenlikner effekten av å behandles hud mot hud med mor eller far de første seks levetimer, sammenliknet med behandling i kuvøse hos premature barn født i svangerskapsuke 28 – 32. Studien ledes av Karolinska Institutt i Stockholm, og Stavanger universitetssjukehus er samarbeidspartner, studien er sponset av Laerdal Foundation.

Les om den kliniske studien på sus.no​

Reduksjon av unødvendig antibiotika til nyfødte

Åtte norske nyfødtavdelinger deltar i en studie for å redusere unødvendig antibiotikabruk hos nyfødte uten at dette går på bekostning av sikkerheten. Studien utgår fra Stavanger universitetssjukehus og er sponset av NORM.

Staphylococcus lugdunensis utbrudd i nyfødtavdelingen i 2020

En observasjonsstudie av et utbrudd i nyfødtavdelingen ved Stavanger universitetssjukehus i 2020, et samarbeid mellom nyfødt-, smittevern- og mikrobiologisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus.

Faktorer som predikerer vellykket avvenning fra mekanisk ventilasjon hos ekstremt premature

Nasjonal observasjonsstudie som utgår fra OUS der Stavanger universitetssjukehus er samarbeidspartner.

Abusive Head Trauma

En nasjonal observasjonsstudie for diagnostisering av hodeskader hos nyfødte. Studien utgår fra Universitetssjukehuset i Tromsø, radiologisk avdeling og nyfødt avdelingen ved Stavanger universitetssjukehus er samarbeidspartnere.


CORSAD –Comparison Of Respiratory Support After Delivery

En studie der vi sammenlikner ulike former for respirasjonsstøtte etter fødsel hos premature nyfødte født før svangerskapsuke 28. Studien ble ledet av Karolinska Institutt i Stockholm, Stavanger universitetssjukehus var blant samarbeidspartnerne. Sponset av blant andre Laerdal Foundation. Avsluttet data innsamling.


iKMC - Immediate Kangaroo Mother Care

En internasjonal studie ledet av WHO, sponset av Gates Foundation. Studien startet november 2017 og skulle rekruttere 4200 pasienter fra Tanzania, India, Ghana, Nigeria og Malawi. Studien ble avsluttet før tiden som resultat av interimanalyser.

Samarbeidspartnere

Universitetet i Stavanger   
Universitetet i Bergen                                                                                                                                
Sykehuset Kalnes, Østfold
Laerdal Global Health / Medical
BitYoga
Verdens Helseorganisasjon
Haydom Lutheran Hospital, Tanzania
Karolinska Institutt, Stockholm, Sverige
Leiden University, Leiden, Nederland
Helsinki Universitet, Helsinki, Finland
Weill Cornell, New York USA

Medlemmer

PI Siren Rettedal, ph.d., overlege nyfødt
Co-PI Hege Ersdal, professor, overlege anestesi
Peder Bjorland, ph.d.-kandidat, MD, overlege nyfødt
Joanna Haynes, ph.d.-kandidat, MD, overlege anestesi
Karoline Lode, ph.-d.-kandidat, MD, overlege nevrofysiologi
Hanne Pike, ph.d.-kandidat, MD, konst. overlege barn
Anlaug Vatne, ph.d.-kandidat, MD, overlege nyfødt
Jørgen Linde, ph.d., MD, barnelege og LIS-lege kvinneklinikken
Ragnar Sande, ph.d., MD, seksjonsoverlege avd. for fostermedisin
Tilde Broch Østborg, MD, overlege kvinneklinikken

Kontakt

Siren Rettedal
e-post: siren.irene.rettedal@sus.no
mobil 45235742

Om Siren Rettedal: https://www.researchgate.net/profile/Siren-Rettedal

Hege Ersdal
e-post: hege.ersdal@safer.net

Om forskningen i media

Globally, the day-of-birth carries the highest risk of death during a whole lifespan.
Safer Births is a Research Network with collaboration between different medical disciplines, bio-signal analysts, information and communication technology, medical companies, national and international partners aiming to improve monitoring and medical treatment for newborns, predicting and prevent birth asphyxia and develop and implement data-driven training tools for improved newborn outcomes.

Safer Births

Safer Births is a research and development project to establish new knowledge and develop new innovative products to better train and equip health workers to save lives at birth.
Continue reading (saferbirths.com)
Gravid kvinne får oppfølging.
Sist oppdatert 16.01.2024