Forskningsgruppen ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)

Tematisk ligger hovedfokus på Parkinsons sykdom, men vi forsker også på andre nevrodegenerative hjernesykdommer. Vår forskning er tverrfaglig og spenner fra basal nevrovitenskap til klinisk anvendt forskning, deriblant kliniske forløps- og behandlingsstudier. Vi gjennomfører også kvalitetsforbedrings- og innovasjonsprosjekter.

Vi vektlegger brukermedvirkning og har utstrakt samarbeid med andre ledende forskningsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Vår forskning støttes av blant annet Norges Parkinsonforening, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norges forskningsråd og EU.

NKB har en rekke pågående forsknings-, kvalitetsforbedrings- og innovasjonsprosjekter. Under finnes en oversikt over de mest sentrale prosjektene, samt aktive postdoktor- og ph.d.-prosjekter som utgår fra vårt miljø.

Forsknings-, kvalitetsforbedrings- og innovasjonsprosjekter

ParkVest - Parkinsonstudien på Vestlandet og i Aust-Agder

En prospektiv populasjonsbasert longitudinell kohortstudie for å studere forekomst, utvikling og biologiske sykdomsmekanismer ved Parkinsons sykdom.

ParkDem - Biomarkers to predict individual risk of dementia in Parkinson’s disease

Internasjonal multisenter longitudinell kohortstudie for å avdekke prognostiske biomarkører for demens ved Parkinsons sykdom.

PRO-LBD - Prodromal Lewy-legeme sykdom: Tidlig deteksjon, prognose og biomarkører

Prospektiv longitudinell kohortstudie for tidlig deteksjon, prognose og biomarkøroppdagelse ved prodromal Lewy-legeme sykdom.

The GRAND project – Gcase-responders across neurodegenerative diseases

Tverrfaglig prosjekt for å utvikle presisjonsmedisin for behandling av Parkinsons sykdom og demens med Lewy-legemer.

Parkinson’s Incidence Cohorts Collaboration

Internasjonal multisenter longitudinell kohortstudie for å belyse sykdomsforløp og prognose ved Parkinsons sykdom.

PD-MIND: Parkinson's disease with mild cognitive impairment treated with nicotinic agonist drug

Randomisert, dobbel-blind, placebo-kontrollert klinisk behandlingsstudie (fase 2a) for å teste effekt og sikkerhet av behandling med α-7-nikotinagonist AZD0328 hos personer med Parkinsons sykdom og mild kognitiv svikt.

MDS-UPDRS translation program

Nasjonal tverrsnittsstudie for validering av norsk versjon av Movement Disorders Society-revised Unified Parkinson’s Disease Rating Scale.

CAN-PD – Cannabisbruk ved Parkinsons sykdom

Spørreundersøkelse for kartlegging av cannabisbruk hos personer med Parkinsons sykdom.

ePark-KAT - Telemedisinsk kognitiv atferdsterapi for psykiske plager ved Parkinsons sykdom

Kombinert forsknings- og innovasjonsprosjekt som har som mål å utvikle en desentralisert telemedisinsk metodikk for vurdering, oppfølging og kognitiv atferdsterapi av psykiske plager ved Parkinsons sykdom.

Norsk Parkinsonregister og biobank

Nasjonalt medisinsk kvalitetsregister for personer med Parkinsons sykdom og atypisk parkinsonisme.

ParkinsonNet Norge

ParkinsonNet er en modell for systematisk utdanning og opplæring av ulike fagpersoner som håndterer personer med Parkinsons sykdom, etablering av tverrfaglige nettverk i kommune- og spesialisthelsetjenesten, og effektiv samhandling mellom disse.

Postdoktor-prosjekter

Impulse control disorders in Parkinson's disease.

Postdoktor: Aleksander Hagen Erga

Biomarkers for the early diagnosis of the dementia triad Alzheimer's disease, DLB and PDD.

Postdoktor: Marthe Gurine Førland

Biomarkers to predict individual risk of dementia in Parkinson’s disease: Proximity elongation assays and proteomics discovery approach to identify proteins linked to dementia.

Postdoktor: Linn Silje Wathne Oftedal

Ph.d.-prosjekter

The significance of sleep disorders in early Parkinson’s disease.

Ph.d.-kandidat: Lena Tholfsen

Malnutrition in Parkinson's disease.

Ph.d.-kandidat: Ida Kristiansen

Molecular biomarkers of Parkinson’s disease.

Ph.d.-kandidat: Kristin Aaser Lunde

Genetic and epigenetic biomarkers of Parkinson’s disease dementia.

Ph.d.-kandidat: Aleksandra Anna Szwedo

The role of GBA and GCase across the α-synucleinopathies: a comparison of Parkinson’s disease with Dementia with Lewy Bodies.

Ph.d.-kandidat: Maria Camila Gonzalez Velez

Ultrasensitive biomarker signatures for improved clinical trial recruitment in early stage. Lewy Body disease

Ph.d.-kandidat: Camilla Christina Pedersen

Samarbeidspartnere

Et utvalg samarbeidspartnere nasjonalt og internasjonalt:

 • Stavanger University Hospital, Centre for Age-Related Medicine (SESAM)
 • Haukeland University Hospital, Bergen Department of Neurology
 • University of Bergen, Institute of Clinical Medicine
 • Oslo University Hospital, Department of Neurology
 • Norwegian Parkinson’s Disease Association 
 • Sahlgrenska Academy, University of Gothenburg, SWE, Institute of Neuroscience and Physiology
 • Umeå University, SWE, Institute of Pharmacology and Clinical Neuroscience
 • King’s College London, UK, Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience
 • University of Cambridge, UK, Cambridge Centre for Brain Repair
 • Newcastle University, UK, Institute of Neuroscience
 • University of Exeter, UK, Institute of Clinical and Biomedical Science
 • University of Aberdeen, UK, Institute of Applied Health Sciences
 • University of Edinburgh, UK, Centre for Clinical Brain Sciences
 • Radboud University Nijmegen, NL, Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour
 • Harvard University Medical School, USA Laboratory for Neurogenomics
 • St. John’s University, New York, USA, Department of Biological Sciences
 • University of California, Los Angeles, USA, UCLA Fielding School of Public Health

Medlemmer

 • Guido Alves, ph.d., forskningssjef/nevrolog, professor II UiS
 • Karen Rinden Simonsen, administrativ leder
 • Eldbjørg Fiske, ph.d., spesialkonsulent, koordinator Norsk Parkinsonregister og biobank
 • Veslemøy Hamre Frantzen, førstekonsulent, sykepleier
 • Michaela D. Gjerstad, ph.d., nevrolog, overlege, førsteamanuensis UiS
 • Kenn Freddy Pedersen, ph.d., nevrolog, overlege, daglig leder Norsk Parkinsonregister og biobank
 • Elin Bjelland Forsaa, ph.d., nevrolog, avdelingssjef Nevrosenteret SUS
 • Jodi M. Grødem, ph.d., molekylærbiolog, seniorforsker, førsteamanuensis UiS
 • Johannes Lange, ph.d., biokjemiker, seniorforsker
 • Ylva H. Hiorth, ph.d., fysioterapeut
 • Anita Laugaland, studiesykepleier
 • Ellen Marie Thinn Bjordal, studiesykepleier
 • Aleksander Hagen Erga, ph.d., psykolog, postdoktor, førsteamanuensis UiB
 • Marthe G. Førland, ph.d., biokjemiker, postdoktor
 • Linn Silje Wathne Oftedal, ph.d., molekylærbiolog, postdoktor
 • Ida Kristiansen, klinisk ernæringsfysiolog, ph.d-stipendiat
 • Aleksandra Szwedo, biokjemiker, molekylærbiolog, ph.d.-stipendiat
 • Lena Tholfsen, nevrolog, ph.d.-stipendiat
 • Maria Camila Gonzalez Velez, lege, ph.d.-stipendiat
 • Christina Camilla Pedersen, molekylærbiolog, ph.d.-stipendiat

Kontakt

Guido Alves, forskningssjef/leder.

Lenker

Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (www.sus.no/nkb)
Norsk Parkinsonregister og biobank (www.parkinsonregister.no)


Sist oppdatert 25.04.2023