Illustrasjon av hjernen og bevegelsene i den.

Forskningsgruppe for nevrovitenskap

Nevroforskningsgruppen - bedre diagnostikk, behandling og forebygging av nevrologiske sykdommer.

Sykdommer i hjernen og nervesystemet forøvrig rammer en av tre mennesker i løpet av livet og har ofte store og langvarige konsekvenser for de som rammes og deres pårørende. Forskningsgruppen for nevrovitenskap driver aktiv forskning, formidling og innovasjon på et bredt spekter av nevrologiske sykdommer. Vi har som mål å fremme bedre diagnostikk, behandling og forebygging av slike sykdommer, og dermed bidra til bedre helse hos den enkelte og i samfunnet generelt.

Nevroforskningsgruppen samler flere tverrfaglige forskerteam som studerer ulike nevrologiske sykdommer. Under følger en presentasjon av de ulike forskerteamene.

Forskningsgruppen ved Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser (NKB)

Illustrasjon: Colourbox.com.

Sist oppdatert 28.02.2024