Beredskap

Kommunikasjonsavdelingen hjelper journalister med opplysninger og formidler kontakt med ulike fagfolk eller ledere ved sykehuset.

Kontakt kommunikasjonsavdelingen

Her kan du lese om hvilke tiltak som gjelder på SUS på grunn av koronapandemien.

Gå til sus.no/koronavirus

Beredskap handler om å være forberedt på å takle ulike type hendelser. Stavanger universitetssykehus bruker tre beredskapsnivåer - i tillegg til normal drift. Det er grønn, gul og rød beredskap. Beredskapsnivåene er i henhold til Regional helseberedskapsplan for Helse Vest.

Grønn beredskap
En uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Det er et avgrenset behov for ekstra ressurser. Situasjonen kan kreve økt oppmerksomhet.
Gul beredskap
En uønsket hendelse med avgrenset omfang har skjedd. Situasjonen må håndteres med utvidet innsats/ ekstraordinære ressurser og tiltak.
Rød beredskap
En alvorlig uønsket hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressurser og tiltak

God krisehandtering føreset god kommunikasjon, samhandling og klar rolleforståing. Dette oppnår vi gjennom gode beredskapsplanar og gode rutinar, som vi øver kontinuerleg på.

Regional helseberedskapsplan for Helse Vest er ein rammeplan som beskriv roller og ansvar i ei krise, både når det gjeld administrasjon, førebygging og handtering.

Føringane som er lagde i denne planen, skal speglast av i beredskapsplanane i helseføretaka, slik at beredskapsarbeidet i Helse Vest står fram som heilskapleg og samordna.

Regional helseberedskapsplan (PDF)

Sist oppdatert 09.11.2021