En blå boks med et blått lokk og en blå boks med hvit bakgrunn

Dagens smittesituasjon

Dette er en samleside med informasjon om luftveissykdom, eksempelvis covid-19.


De fleste smitteverntiltakene er avviklet, men det er fortsatt enkelte hensyn som må tas. Dette gjelder nå: 

Informasjon til deg som har timeavtale

Informasjon til deg som skal på besøk

Beredskap handler om å være forberedt på å takle ulike type hendelser. SUS bruker tre beredskapsnivåer i tillegg til normal drift. Det er grønn, gul og rød beredskap.

Beredskapsnivåene er i henhold til regional helseberedskapsplan for Helse Vest.

Grønn beredskap
En uavklart situasjon der det kan bli behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. Det er et avgrenset behov for ekstra ressurser. Situasjonen kan kreve økt oppmerksomhet.

Gul beredskap

En uønsket hendelse med avgrenset omfang har skjedd. Situasjonen må håndteres med utvidet innsats/ekstraordinære ressurser og tiltak.

Rød beredskap

En alvorlig uønsket hendelse har skjedd. Det er stort behov for ekstraordinære ressurser og tiltak. ​

Du skal ikke møte til blodgivning dersom du har vært syk i løpet av de siste 14 dagene. Du skal ha vært symptomfri i 14 dager dersom du har hatt feber. Dersom du ikke har hatt feber skal du være symptomfri i 7 dager. Ta kontakt for å avtale ny time.

Oppmøte
Møt presis til timen for å sikre at det ikke er for mange personer i blodbanken samtidig. Hold gjerne avstrand til andre, og bruk tilgjengelige desinfeksjonsmidler. Husk å ta med gyldig ID med bilde. 

Åpningstider og -steder
Du kan gi blod på Stavanger universitetssjukehus mellom klokken 07.45 og 14.00 hver ukedag, og enkelte onsdager fram til klokken 17.00. 

Tapping av blod skjer også på tappestasjonene på Bryne på mandager og i Egersund på utvalgte tirsdager. 

Hvis du har spørsmål om blodgivning, ta kontakt med blodbanken på telefon
51 51 88 15/16/17 mellom klokken 08.00 og 14.30 i ukedagene.Aktuelt

 • 18. desember 2022
  Sykehuset tilbake i normal drift

  Sykehuset er i grønn beredskap på grunn av krevende driftssituasjon.

 • 5. juli 2022
  Krevende driftssituasjon: Avslutter beredskap

  Sykehuset har vært i grønn beredskap siden 21. juni grunnet en krevende driftssituasjon. Beredskap avsluttes tirsdag 5. juli.

 • 17. februar 2022
  Fremdeles smitteverntiltak på sykehuset

  Det vil fortsatt være smitteverntiltak på sykehuset selv om de fleste koronatiltakene for befolkningen er fjernet.

 • 17. februar 2022
  Covid-19: Behandling til pasienter med svekket immunforsvar

  Det har kommet et nytt behandlingstilbud til utvalgte pasientgrupper med sterkt svekket immunforsvar som får covid-19. 

 • 4. januar 2022
  -Aldri hatt så mange innlagte

  Det har vært en krevende jul og nyttår – med økende antall innleggelser og smittetilfeller. Omikron har tatt over som den dominerende varianten av viruset. -Vi oppfordrer alle til å vaksinere seg, og å ta imot tilbud om 3. dose, da vaksinen...

 • 22. desember 2021
  Siste om koronasituasjonen

  Smittetallet i regionen har aldri vært høyere, og Stavanger universitetssjukehus hadde nylig også rekord for antall innlagte med covid-19 på sykehuset. Sykehuset har innført lavaktivitet, og avlyser planlagte operasjoner der dette er mulig. 

Sist oppdatert 05.01.2023