Undersøkelse

Senfølgeutredning etter covid-19, ved Lassa

Etter gjennomgått covid-19-sykdom kan du oppleve plager som utmattelse, muskelsvakhet, kognitive problemer, angst og respirasjonsbesvær. Dette kan du oppleve både etter milde og alvorlige forløp av covid-19-sykdom. For noen påvirker plagene livskvaliteten i betydelig grad. Pasienter som sliter med komplekse og sammensatte plager i mer enn åtte uker etter symptomdebut, kan få et tverrfaglig utredningstilbud ved rehabiliteringspoliklinikk, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa (AFMR).

Ved rehabiliteringspoliklinikken blir du utredet poliklinisk av en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, som ut fra ditt symptombilde og funksjon avgjør om det er behov for en tverrfaglig funksjonskartlegging.

Målgruppe

 • Pasienter med vedvarende, komplekse og sammensatte symptomer etter covid-19, hvor symptomene har vart i mer enn åtte uker etter symptomdebut.
 • Pasienter med behov for spesialisert utredning fra Helse Stavanger og sørlige del av Helse Fonnas opptaksområde.
 • Pasienter med senfølger etter covid-19 - som medfører at pasienten ikke kan være i jobb eller utdanning og har et klart redusert aktivitets- og deltakelsesnivå sammenlignet med før covid-19.
 • Tilbudene omfatter voksne.

 

 

Henvisning og vurdering

Både fastlege og sykehuslege kan henvise.

Fastlege eller annen helsetjeneste henviser til utredning:

 • Henvisningen skal merkes «senfaseutredning covid-19».
 • Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer, navn og telefonnummer til nærmeste pårørende.
 • Legens navn, adresse og telefonnummer.
 • Sosiale forhold.
 • Tidligere sykdommer, inkludert psykisk helse.
 • Aktuelle sykehistorie (plagenes debut og hvordan det påvirker daglig funksjon, både i skole- og arbeidssammenheng og på fritiden).
 • Resultatet av supplerende undersøkelser:
  • Orienterende blodprøver: hb, leukocytter, diff.telling, trombocytter, SR, CRP, HbA1c, elektrolytter, leverfunksjon, kreatinin, ferritin, TSH
  • Ved tungpust: resultat av spirometri, radiologiske vurdering, evt. vurdering gjort av lungelege
  • Ved kardielle symptomer: EKG, evt. andre undersøkelser gjennomført
  • Vurderinger/utredning gjort i forhold til psykisk sykdom/plager

Før

Dersom du vurderes til å ha rett til helsehjelp, vil du få innkallingsbrev til poliklinisk utredning.

Under

Du kommer til en poliklinisk undersøkelse, der en spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering møter deg.

Det gjøres en medisinsk vurdering av tilstanden din og en funksjonskartlegging. Hvis det er uavklarte spørsmål knyttet til diagnostikk eller enkelte organer, vil du bli henvist videre til spesialister fra fagområder som lungemedisin, hjertemedisin, nevrologi, infeksjon eller psykisk helsevern. 

På bakgrunn av utredningen kan du bli henvist til følgende rehabilitering ut fra ditt videre rehabiliteringsbehov:

 • Poliklinisk oppfølging hos aktuelle behandlere ved AFMR Lassa
 • Rehabiliteringsopphold ved en privat rehabiliteringsinsitusjon
 • Lokale behandlere i din hjemkommune (f.eks. frisklivssentral, fysioterapeut eller ergoterapeut)

Etter

Når du er ferdig utredet, vil vi - i samarbeid med deg - lage en plan for videre behandling. Dette kan foregå ved sykehus, privat rehabiliteringsinstitusjon eller i din hjemkommune. Vi sender epikrise til den som henviste deg. Du kan kontakte oss i etterkant hvis du har behov for det.

Kontakt

Rektor Berntsensgate 12 Seksjon for rehabilitering

Kontakt Seksjon for rehabilitering

Oppmøtested

Fra Tjensvollkrysset tar du Madlaveien mot Sola.
Ta til høyre ved lyskrysset, deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes. Etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass.
En murbygning med sykkelstativ

Rektor Berntsensgate 12

Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger

Transport

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Det er fast besøkstid kl.18-19:30, ellers avtales besøk med personalet i avdelingen. Rehabilitering kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Pasientene får en individuell ukeplan i tråd med utarbeidet mål og tiltaksplan.

​Ta med deg:

 • ​Behagelige treningsklær
 • Sko for både inne- og utebruk
 • Yttertøy
 • Badetøy
 • Toalettsaker
 • Oversikt over faste medisiner

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.