Behandling

Rehabilitering - Intensiv trening av håndfunksjon etter ervervet hjerneskade

Vi tilbyr et poliklinisk gruppetilbud med vekt på intensiv trening av håndfunksjon ved hjelp av metoden Constraint-Induced Movement Therapy (CIMT). Det er gjennomført en rekke studier på denne treningsmetoden, og den er funnet svært nyttig for pasienter som har noe, men ikke full funksjon i hånden etter en ervervet hjerneskade.

Erverva hjerneskade hos vaksne er ein skade som oppstår i ein normalt utvikla hjerne i vaksen alder. Det er stor variasjon i følgjene av ein slik skade, alt etter årsaka til skaden, omfanget og kva slags delar av hjernen som er råka.

Les mer på helsenorge.no

Målgruppen for intensivt håndtreningsprogram er personer som har redusert funksjon i en hånd  eller arm på grunn av ervervet hjerneskade, for eksempel hjerneslag. Det bør ha gått minst 3 måneder – aller helst 6 måneder etter hjerneskaden. Tilbudet egner seg for deg som ønsker en aktiv hverdag. Hovedmålet med treningen er å bedre hånd- og armfunksjonen.

Du må ha noe bevegelse i skulder, arm og fingre. Du må være motivert for denne krevende treningsformen, og ha utholdenhet og kapasitet til et daglig treningsprogram på seks timer, samt egentrening hjemme. 

Henvisning og vurdering

Aktuelle deltagere vil bli vurdert etter henvisning fra lege. 

 1. Pasientens navn, fødselsnummer, korrekt adresse og telefonnummer.
 2. Legens navn, adresse og telefonnummer 
 3. Pasientens diagnose og beskrivelse av hvordan funksjonsnedsettelsen påvirker daglig funksjon knyttet til arbeid, utdanning og fritid. (Fysisk, psykisk og sosialt). 
 4. Oppdatert oversikt over legemidler i bruk vedlegges. 
 5. Opplysninger om trygd- og arbeidsstatus. 
 6. Angi problemstillingen med bakgrunn for henvisningen så konkret som mulig. Hva er pasientens konkrete mål/motivasjon for rehabiliteringen? Opptrening/rehabilitering er for uspesifikt. 
 7. Hvilke tjenester pasienten mottar eller har mottatt lokalt i 1. linjetjenesten? 
 8. Har pasienten en individuell plan? 
 9. Har pasienten tidligere mottatt rehabiliteringsopphold/poliklinikk/dagtilbud i spesialisthelsetjenestene (off/ privat) for samme tilstand/diagnose?

Før

Aktuelle pasienter vil bli innkalt til en poliklinisk vurderingskonsultasjon for samtale og undersøkelse. I etterkant vil du få beskjed om gruppetilbudet er aktuelt for deg.

Under

CIMT går ut på intensiv trening med fokus på mest mulig bruk av den hånden som har redusert funksjon. Dette gjennomføres ved at du har en vott på den friske hånden under treningsperioden slik at du er nødt til å bruke hånden med nedsatt funksjon.

På dagtid, fra kl. 09:00-14:00, trener du i gruppe med behandlere fra tverrfaglig team. På ettermiddagen er det egentrening der du gjennomfører ulike daglige aktiviteter hjemme.  Votten på den friske hånden skal brukes ca. 90 % av den våkne tiden.

Gruppetilbudet varer i totalt 5 uker med 2 uker trening på Lassa, 2 uker trening hjemme og deretter 1 uke trening på Lassa.

Treningen foregår i gruppe med opptil 6 personer, men du får et individuelt tilpasset treningsprogram med øvelser for styrke og bevegelighet, samt relevante hverdagsaktiviteter.

Den første dagen gjennomføres det kartleggingstester og mål for treningen settes. Vi oppfordrer deg til å skrive ned 5 treningsmål for treningsperioden, det vil si konkrete gjøremål som du strever med på grunn av nedsatt motorikk eller funksjon, og som du ønsker å mestre bedre. Treningen kan foregå både innendørs og utendørs
Det polikliniske gruppetilbudet avsluttes med re-testing.

Les mer og se flytskjema for intensiv håndtrening i gruppe, (pdf) 

Etter

Etter gjennomført gruppetilbud vil vi gjennomgå måloppnåelsene sammen med deg og sende ut epikrise/ terapeutrapport til henvisende lege med kopi til deg.

Du vil også få med deg et anbefalt treningsopplegg hjem. Ved behov for videre oppfølging av ergoterapi/fysioterapi i hjemkommunen din vil vi bidra til kontakt med kommunen om dette.

3-4 måneder etter at gruppen er avsluttet vil du bli innkalt for en re-test hos oss.

Kontakt

Rektor Berntsensgate 12 Seksjon for rehabilitering

Kontakt Seksjon for rehabilitering

Oppmøtested

Fra Tjensvollkrysset tar du Madlaveien mot Sola.
Ta til høyre ved lyskrysset, deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes. Etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass.
En murbygning med sykkelstativ

Rektor Berntsensgate 12

Rektor Berntsensgate 12, 4022 Stavanger

Transport

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

​Buss fra Stavanger sentrum med holdeplass Tjensvollkrysset eller Stavanger turnhall i Madlaveien. Motsatt retning har holdeplass DNB Arena eller Tjensvollkrysset.

Fra Tjensvollkrysset, Madlaveien mot Sola. Ta til høyre ved lyskrysset, ta deretter av ved første avkjørsel til høyre. Følg veien til endes (etter 100 meter svinger veien mot venstre, du kommer da til vår parkeringsplass der du kan parkere gratis. NB det er begrenset plass). Det er også mulighet å parkere ved å svinge til høyre ved St.Svithun VGS, må da bruke parkeringsautomat for betaling. Det samme gjelder parkere ved Stavanger Forum.

 

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Det er fast besøkstid kl.18-19:30, ellers avtales besøk med personalet i avdelingen. Rehabilitering kan foregå hele døgnet i alle typer av dagliglivets aktiviteter. Pasientene får en individuell ukeplan i tråd med utarbeidet mål og tiltaksplan.

​Ta med deg:

 • ​Behagelige treningsklær
 • Sko for både inne- og utebruk
 • Yttertøy
 • Badetøy
 • Toalettsaker
 • Oversikt over faste medisiner

NB! Ta ikke med verdisaker som smykker eller store pengebeløp.

Privattøy vaskes sjelden i sengeposten og det forventes at dette blir gjort i hjemmene. Unntaksvis kan det foregå noe ​vasking av tøy i seksjonen hvis det blir vurdert som et hensiktsmessig treningstiltak

Vær ellers oppmerksom på at SUS er et røykfritt sjukehus. Det er ikke lov å røyke verken ute eller inne. Man kan ikke benytte alkohol eller andre rusmidler under oppholdet.

Ta gjerne kontakt med personalet om du har spørsmål.