Undersøkelse

Mammografi av bryst

Mammografi er en røntgenundersøkelse av brystene hvor vi ser etter eventuelle forandringer i brystvevet.

Henvisning og vurdering

Fra du har vært hos fastlegen og fram til undersøkelse av brystet tar det vanligvis ikke mer enn 7 dager hvis det er mistanke om kreft. Fastlegen vil da henvise deg til pakkeforløp. Hvis du må tilbake på etterundersøkelse etter mammografiscreening, tar det vanligvis ikke mer enn 15 dager fra screeningundersøkelsen til du skal på etterundersøkelse.

I perioder med stor pågang kan pasienter med mindre alvorlige tilstander måtte vente noe lengre.

Henvisningen må inneholde

  • pasientens navn
  • fødselsnummer
  • korrekt adresse
  • telefonnummer som pasienten kan nås på
  • enkel sykehistorikk med relevante opplysninger
  • evt. info om pasienten trenger tolk, og på hvilket språk

Før

Det kan til tider være lang ventetid på venterommet. Dette er fordi man får all utredning ved første konsultasjon.

Ikke bruk talkum eller kremer i brystregionen på undersøkelsesdagen, da dette kan gjøre det vanskelig å vurdere bildene. Du bør også unngå parfyme, da dette kan utløse allergisk reaksjon hos dem som utfører undersøkelsen.

Under

Selve røntgenundersøkelsen tar bare noen få minutter.

Når du er henvist på bakgrunn av et funn i brystet, familiær risiko for brystkreft eller som ledd i kontroll etter gjennomgått brystkreft, tar vi 2 bilder av hvert bryst. Vi tar også ultralyd og prøve av brystet hvis røntgenlegen mener det er nødvendig.

Når du er henvist på grunn av påvist genfeil, tar vi kun 1 bilde av hvert bryst. I tillegg vil du få tilbud om årlige MR-kontroller av brystene dine.

Tomosyntese

Ved tradisjonell mammografi blir det vanligvis tatt 2 bilder av hvert bryst fra 2 ulike vinkler. Tomosyntese er en ny teknologi som går ut på å ta en serie snittbilder mens røntgenrøret beveger seg i en bue over brystet. Resultatet blir et tredimensjonalt bilde med flere detaljer. Dette er en undersøkelse som vi tilbyr enkelte kvinner.

Etter

Du kan dra hjem etter undersøkelsen.

Svar på undersøkelsen

De fleste får muntlig svar på mammografi og ultralydundersøkelse på undersøkelsesdagen. Svaret vil også være tilgjengelig på helsenorge.no.

Skulle det være behov for å ta en prøve av brystet, er det vanlig at bildene og prøvene diskuteres på våre ukentlige tverrfaglige møter der involverte faggrupper er tilstede. Du vil få time hos kirurg en til to uker etter prøvetaking for å få svar på prøven.

I noen tilfeller får man ikke svaret på undersøkelsesdagen. Dette er basert på en vurdering av tidligere mammografiundersøkelser og/eller opplysninger i henvisningen fra fastlegen der sannsynligheten for at du trenger supplerende ultralyd eller ekstra bilder er vurdert til å være svært liten. Det vil derfor kun bli tatt mammografi i disse tilfellene. Ved behov for supplerende ultralyd eller ekstra bilder, kan det ta opp til 4 uker før du får ny time til ultralyd. 

Er du henvist av lege til mammografi, blir svaret på undersøkelsen sendt til legen som henviste deg. Du kan også finne svaret ved å logge på helsenorge.no. 

Kontakt

Torgveien 21 Brystdiagnostisk senter

Kontakt Brystdiagnostisk senter

Oppmøtested

Når du har time på poliklinikken må du betale egenandel etter fastsatt takst på 386 kroner. Utgifter til bandasjemateriell og bedøvelsesmiddel kan komme i tillegg. 

Barn under 16 år betaler ikke egenandel ved poliklinikken.

Dersom du ikke møter opp og ikke har varslet oss om det senest 24 timer på forhånd, må du betale et gebyr på 1544 kroner.

Utgifter til bandasjemateriell, bedøvelsesmiddel og ikke-møtt gebyr må betales selv om du har frikort eller av andre årsaker er fritatt for egenandel.

Du finner mer informasjon på www.helsenorge.no, eller du kan ta kontakt med avdelingen.

Murbygg med parkeringsplass. Foto.

Torgveien 21

Torgveien 21, 4016 Stavanger

Transport

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

​Det er parkering i underetasjen i dagkirurgibygget som ligger rett ved siden av øyeavdelingen, og på baksiden av øyeavdelingsbygget (betalingsautomat). Pårørende og ledsagere kan også bruke parkeringsmulighetene som er i området rundt øyeavdelingen. Alle parkeringsplasser krever betaling.

Dagkirurgisk avdeling Hillevåg er i Torgveien 21 A, like ved Kilden handlesenter.

Kart over området (utskriftsvennlig versjon)