Pasientkurs

Epilepsi: Kurs for foreldre

Kurs for foreldre til barn og unge med epilepsi. I koronatider er det plass til to foresatte pr barn. Kursdeltakerne skal få god og sikker kunnskap om sykdom og behandling, og redskaper til å leve godt med helseutfordringer i familien

23.
november
2023
 1. 23. nov. 2023, 09:00 - 15:00

Tid og sted

Når

 1. 23. nov. 2023, 09:00 - 15:00

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Undervisning ved lege, erfaren bruker, pedagog, sosionom, sykepleier og fagperson fra hjelpemiddelsentralen

For å delta på kurs trenger vi henvisning fra lege som sendes til:
Stavanger Universitetssjukehus
Henvisningskontoret
Lærings- og mestringssenteret
Postboks 8100
4068 Stavanger

Du får skriftlig bekreftelse om plass


Innhold

 • Hva er epilepsi og behandling
 • Erfaringer med å leve med epilepsi
 • Tilrettelegging i barnehage og skole ved konsentrasjonsvansker og lærevansker
 • Fritid, muligheter
 • Rettigheter ved kronisk sykdom hos barn
 • Å få et barn med en langvarig sykdom
 • Samtale i grupper
 • Informasjon om Epilepsiforeningen

Ungdom over 15 år anbefales å delta på eget ungdomskurs.

Vanligvis kjøres kurset over to dager, og foreldre kan invitere med skolepersonell.  

Nå i korona tider blir kurset komprimert til en dag, og vi vurderer om kurset går digitalt eller med fysisk oppmøte etter smittesituasjon. Det er plass til to foresatte pr barn, men dessverre er det ikke plass til ansatte i skole og barnehage.

Undervisningsfiler
 Kurskostnader

 • Kurset har ingen egenandel for barn under 16 år og deres foresatte
 • Lunsj, frukt og drikke serveres, alle betaler kr. 100- pr. dag, faktura ettersendes 
 • Ev fagfolk betaler kr 500 inkludert lunsj på hotellet
 • Foreldre kan søke Opplæringspenger fra NAV inntil 6G i følge
  Lov om folketrygd § 9-13, og tar kontakt med arbeidsgiver om en skal søke permisjon med eller uten lønn.

Anbefalte nettsteder

Norsk epilepsiforbund, www.epilepsi.no

og deres Youtube konto med informasjonsfilmer

E-læring fra Spesialsykhuset for epilepsi: https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/spesialsykehuset-for-epilepsi-sse/se-alle-e-leringskurs-om-epilepsi

Kontakt

Relevante behandlinger

Andre datoer

 1. 18.
  april
  2023