Vi starter med pasientstyrt oppfølging av revmatisk sykdom

Våren 2024 starter revmatologisk poliklinikk opp med behandlingstilbudet PORS – pasientstyrt oppfølging av revmatisk sykdom. Det betyr at personer med leddsykdom som har gått inn i en stabil fase med bruk av immundempende medisiner, selv tar kontakt når de har behov for kontrolltime.

Publisert 16.05.2024
En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin og et vindu
Bedre å være ute i finværet enn å komme til unødvendige sykehuskontroller! På bildet: Nora Lindheim Gisnås, konstituert overlege ved revmatologisk avdeling på SUS

Dette er et frivillig tilbud til pasienter med leddsykdom (artritt) som er i en stabil fase og bruker immundempende medisiner. Med pasientstyrt oppfølging slipper du å komme inn til unødvendige kontroller. Samtidig får poliklinikken bedre kapasitet til å kunne gi tilbud om time innen en måned hvis sykdommen blusser opp, eller du av andre grunner trenger en kontrolltime. St.Olavs hospital har hatt denne ordningen siden 2013, og rapporterer at pasienter, fastleger og revmatologisk avdeling er svært godt fornøyde.

Les mer om pasientstyrt oppfølging av revmatisk sykdom (PORS)

Anbefalinger til pasienter som benytter seg av PORS

Du og behandler på revmatologisk avdeling vurderer sammen om tilbudet passer for deg.

Pasienter som benytter seg av pasientstyrt oppfølging bør

  • ta blodprøver hos fastlege:
    • ca. hver 6. måned hvis du er under 65 år og frisk utenom leddsykdommen
    • ca. hver 3. måned hvis du er over 65 år eller har flere andre sykdommer
    • hvis du opplever en forverret helsetilstand
  • bestille time til årskontroll hos fastlege
  • ta influensa- og koronavaksine årlig og pneumokokkvaksine hvert 6. år