Behandling

PORS - Pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom

Pasientstyrt oppfølging ved revmatisk sykdom (PORS) gjelder for deg som er utredet og har startet behandling for artrittsykdom. For å bli inkludert i PORS må sykdommen din være i stabil og rolig fase, slik at du ikke lengre trenger å komme til rutinekontroller ved revmatologisk avdeling. Behandlingsprogrammet innebærer et samarbeid mellom deg, fastlegen din og revmatologisk avdeling. Som bruker av PORS programmet skal du i utgangspunktet ikke lenger ha regelmessige rutinekontroller hos oss.

Vi ønsker at du kontakter oss dersom:

  • Du er kvinne og planlegger svangerskap. Ta gjerne kontakt minst 6 mnd før du vil prøve å bli gravid i tilfelle det må gjøres endringer i medisinene
  • Du har blitt gravid
  • Du lurer på om du kan bruke mindre medisiner mot leddsykdommen
  • Du opplever bivirkninger av medisinene, inkludert om du får hyppige infeksjoner
  • Du får nye episoder med hovne ledd
  • Du opplever forverret leddsmerte over tid, uten at det kan knyttes til at du har økt eller redusert aktivitetsnivået

Om sykdommen din skulle forverre seg i en lengre periode eller mer varig, vil vi tilby deg tettere oppfølging på poliklinikken.

 

Behandling

Din faste medisinske kontakt vil være fastlegen. Hvis det er behov for vurdering hos revmatolog, kan du kontakte revmatologisk avdeling på telefon 51 51 93 94 eller via Helsenorge for å få råd og konsultasjon dersom det er behov for det. Det er ikke nødvendig med henvisning fra fastlegen for å få time.  

Dersom du bruker biologisk behandling, skal du som tidligere ta kontakt med revmatologisk poliklinikk når du trenger fornyet resept på biologisk behandling. Alle som bruker biologisk behandling vil en gang i året få et digitalt spørreskjema fra oss om sykdomsaktivitet og medisiner. Besvarelsene vil kodes som grønn, gul eller rød, der grønn ikke fører til noen tiltak, gul vi føre til telefonkontroll med sykepleier og rød vil føre til at det settes opp kontrolltime hos lege på revmatologisk poliklinikk.  

Du får lenke til spørreskjemaet på telefonen. 

Muskel- og leddsmerte er vanlig, og har ofte en annen årsak enn leddbetennelse, som for eksempel artrose og aldersforandringer.

På spørsmål om den revmatiske sykdommen har forverret seg, er vi særlig opptatt av om du har nye hevelser over ledd eller senefester og nedsatt bevegelighet av leddene.

Ved ryggbetennelse er særlig hvilesmerte og stivhet vanlig. Hvis du er usikker på om plager er knyttet til leddsykdommen eller ikke, kan du krysse som om den er det, så kan vi hjelpe deg å avklare på telefon- eller oppmøtetime. Du kan lese mer om sykdommer og symptomer fra muskler og ledd på Helsenorge: Muskel, skjelett og ledd - Helsenorge 

De fleste bivirkninger av immundempende behandling oppstår de første månedene av behandlingen, eller dersom du får andre medisiner i tillegg. Dersom du er usikker på om nye plager skyldes bivirkning av behandling du står på, kan det være nyttig å lese mer om medikamentet du bruker, for eksempel på nettsiden til norsk revmatologisk forening: Medikamenter (legeforeningen.no). Fastlegen kan hjelpe med å avklare om du har fått andre sykdommer som forklarer nye plager. Hvis du tror at nye plager har sammenheng med behandlingen du står på for leddsykdommen, skal du krysse ja på spørsmål om bivirkninger.  

Immundempende behandling gjør at immunforsvaret blir mindre aktivt og at man blir noe mer utsatt for infeksjoner, særlig luftveisinfeksjoner. Dette er årsaken til at vi anbefaler regelmessig vaksinering. Ved kraftige infeksjoner med feber og/eller behov for antibiotika, bør du ta pause fra den immundempende behandlingen til infeksjonen er ferdigbehandlet. Får du mer enn 2 infeksjoner på et halvår som krever antibiotika, bør du ha en kontrolltime for å vurdere om nytten av behandlingen fortsatt er større enn risikoen for infeksjoner.  

Ved å logge på helsenorge.no kan du sende melding til revmatologisk poliklinikk. Vi svarer på meldinger innen 3 arbeidsdager. Noen ganger vil vi spørre om mer informasjon for å vite om du har behov for telefontime eller oppmøtetime. Vi kan avklare dette raskere dersom du er tydelig på hvorfor du tar kontakt. For eksempel, dersom du har hovne ledd er det nyttig å vite om det er ett (hvilket ledd) eller flere ledd. Hvis du har spørsmål om bivirkninger, er det nyttig å vite hvilke plager du har.  

Dersom du får time på poliklinikken

Dersom du får time på poliklinikken, ønsker vi at du har med

  • oppdatert medisinliste 
  • svar på eventuelle nye røntgen- eller MR-bilder bestilt av leger utenfor SUS som er tatt etter din siste kontroll på poliklinikken
  • svar på de siste blodprøvene fra fastlegen din hvis fastlegekontoret bruker annet laboratorium enn SUS

Oppfølging

Det er viktig at du fortsetter å ha regelmessig kontakt hos fastlegen din. Du må selv ta kontakt med legekontoret for å avtale tid for blodprøvetaking og legetime.  

Hos fastlagen skal du ta blodprøvene som er nødvendig for medisinene du bruker. Dette gjøres vanligvis 2-4 ganger i året. Vi anbefaler i tillegg en årlig kontrolltime.

Fastlegen vil vurdere risiko for hjertesykdom og beinskjørhet (fastlegen vil bestemme hvor ofte det er nødvendig ut fra hvor høy risiko du har). Det er fastlegen du kontakter dersom du får nye plager som ikke skyldes leddsykdommen. Vi anbefaler at du følger Folkehelseinstituttets anbefaling for vaksiner, nå vil det si at alle som bruker immundempende behandling og/eller er 65 år eller eldre bør ta årlig korona- og influensavaksine og vaksine mot pneumokokker hvert 6. år.

Dersom du er i tvil om du må ha time på sykehuset, kan du gjerne diskutere det med din fastlege først.

 

Kontakt

Revmatologisk avdeling

Kontakt Revmatologisk avdeling

Oppmøtested

Oppmøtested poliklinikk: 5H (Sydbygget). Her møter du opp for time hos lege, sykepleier, ergoterapeut og fysioterapeut, samt infusjon av legemiddel. Gå inn hovedinngangen og hold til venstre. Ta heisen ved apoteket opp til 5. etasje i Sydbygget. Følg skilting til Revmatologisk poliklinikk. 
 
Oppmøtested sengepost: 3B (Østbygget). Bruk inngang 6 (se kart), eller du kan  gå inn hovedinngangen, ta til venstre forbi heisene og følge gangen rett fram til enden og heisene. Heis eller trapper opp til 3. etasje. Derfra følger du skilt til avdeling 3B.