Nyfødt intensiv 3D

Vi behandler for tidlig fødte barn og syke nyfødte, og tilbyr høyspesialisert medisinsk behandling til de minste premature ned til svangerskapsuke 23. I tillegg til å ta hånd om en betydelig andel premature barn, utreder og behandler vi barn med medfødte misdannelser, infeksjoner, syndromer, asfyksi (surstoffmangel), ernæringsvansker og barn av rusmisbrukende mødre.

Vi arbeider ut fra en familiesentrert nyfødtomsorg. Det innebærer at foreldrene skal være hos barnet sitt så mye som mulig og være mest mulig delaktig i pleien. Avdelingen er inndelt i flere rom for å gi best mulig skjerming for de nyfødte. Det er viktig for oss at barn og foreldre skal ha få ansatte å forholde seg til. Derfor har vi kontaktsykepleierordning.

Ved nyfødt intensivavdeling 3D arbeider det forskjellige yrkesgrupper. Sykepleiere, barnepleiere, leger og kjøkkenassistent. Vi samarbeider også med sosionom/familieterapeut, fysioterapeut, prest, bioingeniører, radiografer, ernæringsfysiolog og helsesøster i kommunen.

Det vil bli opprettet et kontaktteam bestående av pasientansvarlig lege og pasientansvarlig sykepleier som vil ha hovedansvaret for oppfølgingen av deres barn i avdelingen, sammen med resten av teamet. Ved innleggelse og utskrivelse vil dere få samtaler med lege og sykepleier. Videre samtaler vil bli avtalt ved behov. I tillegg til pasientrom, har avdelingen stellerom, soverom for foreldre og øvrige fasiliteter.

Kontakt

Slik finner du fram

Oppmøtested

Vestbygget. 3. Etasje. Bruk hovedinngang.

Vestbygget

Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8, 4011 Stavanger

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Helse Stavanger har beredskapsplaner for å ivareta pasienttransport under covid-19. Under pandemien oppfordres det til å bruke eget kjøretøy til og fra behandling hvis det er mulig. Dersom reisen er over ti kilometer hver vei, dekkes tilleggsutgifter som parkering, bom og bilferge uten krav til dokumentasjon. For reiser under ti kilometer, dekkes utgifter hvis behovet er dokumentert av behandler. ​

Praktisk informasjon

​Vaktskifte kl. 7.15 – 7.30
Legevisitt ca kl. 9.30 – 11.30 (kan variere)
Vaktskifte kl.14.45 – 15.15
Vaktskifte kl. 22 – 22.15


Du kan ringe avdelingen når du måtte ønske, hele døgnet, for å høre hvordan barnet ditt har det. Avdelingen er åpen for foreldre hele døgnet, men kan i noen tilfeller bli stengt hvis det er behov for akutt medisinsk behandling.

Mange av barna som ligger her er svært utsatt for infeksjoner. For å redusere infeksjonsfaren må alle som besøker barnet være friske. Det vil si at besøkende ikke skal ha infeksjonssykdommer, forkjølelse, munnsår, influensa eller oppkast/diare. I perioder med stor fare for smittespredning generelt i befolkningen, har avdelingen besøksrestriksjoner. Personalet vil informere deg om hva som er gjeldende til enhver tid.

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Kiosken ved hovedinngangen er døgnåpen.

Hotellet har egen restaurant, se brosjyre fra hotellet angående tider for matservering.

Når mor og eventuelt far er innskrevet på pasienthotellet har hun rett på fullpensjon i restauranten.

Foreldre som bor i avdelingen, eller oppholder seg her mer enn 7 timer, får de dekket maten til en viss sum mat i kantinen. Vi skriver ut matkuponger til kantinen for frokost, lunsj og middag. Når du bor hjemme og er hos barnet ditt på dagtid, kan du kjøpe mat i kantina til samme pris som de ansatte. Åpningstider for kantinen - se avdelingens oppslagstavle i gangen.

​Som pasient får du matservering på avdelingen du ligger på. Ligger du på pasienthotellet servere vi måltidene i hotellets restaurant rett ved hovedinngangen. I tillegg kan du kjøpe alt fra dagens middag til småretter, bakvarer og kioskvarer på sykehuset. Kiosken Lyst har døgnåpent og har det meste av det du trenger når du er på sykehuset.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Matservering på avdelingen

Det blir servert frokost, tidlig middag, kvelds og senkvelds på avdelingene. Serveringstidene er satt innenfor faste tidsrammer, og menyen varierer fra uke til uke. Matserveringen gjelder innlagte pasienter. Pårørende og besøk​ende kan benytte kantinen, kiosken eller kafèen​​​. Kjøkkenet tilbyr tilrettelagt kost i henhold til matintoleranser og allergier samt halal- og vegetarhensyn. Kjøkkenet har også en barnemeny.

Flere avdelinger tilbyr matservering i dagligstuen, med buffét-servering. Hvis du av helsemessige grunner ikke kan komme til dagligstuen, får du servert maten på rommet.

Cafè Morgenrød

Cafè Morgenrød serverer frokost, lunsj og middag. Du kan også bestille varmmat, desserter og kaffe fra menyen. «Dagens meny» endres fra dag til dag, med både lunjsretter og middagsretter. Morgenrød har også glutenfrie alternativ.

Kantinen Mattorget

På Mattorget kan du kjøpe varm mat, bakevarer, kaker, pålegg, frukt og drikke. Kantinen har også en variert og innholdsrik salatbar. Kantinen er åpen for alle medarbeidere, pasienter, pårørende og gjester. Du kan betale med både kort og kontant.

Mandag - fredag: 08.30 - 16.30
Lørdag: 10.00 - 16.00
Søndag og helligdager: 11.00 - 16.00 ​

Ved Klinikk psykisk helsevern på Våland kan du kjøpe lunsj på Café Latte(r). De selger påsmurt, varme måltider og har salatbar. Café Latte(r) har åpent hverdager 10.00 - 13.50​.

Kiosken Lyst

Kiosken LYST har et godt utvalg av drikker, påsmurte brødvarer og varmretter. I tillegg selger de små gaver, frimerker og telekort, egenpleieprodukter, bøker, blader og blomster. Butikken er åpen hele døgnet.

Snacksautomater

På sykehuset har vi automater der du kan kjøpe drikke og enkle matvarer hele døgnet.​​

Har du morsmelk til overs? Da kan du bli melkegiver. 
Hvert år fødes det flere hundre premature og syke nyfødte på Stavanger universitetssjukehus. Morsmelk helt fra starten av, før mødrene selv har fått i gang melkeproduksjonen, bidrar til at flere premature barn overlever, og kan gi færre langsiktige komplikasjoner for babyen. 
Morsmelk fra melkegivere er derfor svært verdifull og høyt verdsatt. 

Hvordan bli melkegiver
Hvis du vil bli melkegiver eller ønsker mer informasjon, kan du ta kontakt med melkebanken på nyfødtintensiv 3D.
Ring, send SMS eller legg igjen beskjed på telefon 90 64 68 29.
Du får utlevert alt utstyr du trenger, og melken blir hentet hjemme hos deg.

​Hvem kan reise tidlig hjem?

 • Barn som er medisinsk stabile, men fortsatt trenger oppfølging fra nyfødtintensiv
 • Barn i spisetreningsperioden – altså barn som er kommet i gang med å spise noe selv, men fortsatt ikke klarer å få i seg hele døgnmengden (og trenger påfyll med sonde).
 • Barn med kronisk sykdom.

Oppfølgingen består av:

 • Hjemmebesøk mandag-fredag (07.30-15.30) av sykepleier fra nyfødtavdelingen.
 • Telefonkontakt - råd og veiledning 24 timer i døgnet.
 • Åpen retur til barneavdelingen ved behov
 • Legekontroll av nyfødtintensivavdelingens leger ved behov så lenge barnet følges opp fra avdelingen.
   

​I ”Forskrift om barns opphold i helseinstitusjon” står det:

 • §6 Barn har rett til å ha minst en av foreldrene hos seg under institusjonsoppholdet i den grad det følger lov om pasientrettigheter
 • § 6-2. Ved alvorlig/livstruende sykdom skal begge foreldrene få være hos barnet.
 • §8 En av foreldrene som er hos barnet skal få tilbud om overnatting i institusjonen, fortrinnsvis i rimelig nærhet av barnet. Dersom det ikke er mulig å tilby overnatting i institusjonen, skal institusjonen dekke utgifter til hotell/pensjonat etter institusjonens anvisning.

Avdelingen har familierom. Etter hvert som barnet vokser og blir friskere, kan det være sammen med dere på familierom.
Rengjøringspersonalet vasker gulvene, ellers holder du orden selv.

Hotell dekkes for en av foreldrene dersom det ikke er ledige familierom. På grunn av avstanden er det dessverre ikke mulig å ha barnet med på hotellrommet.

De tre første døgnene betales full pris for parkering. Deretter kan du be om rekvisisjon hos oss, som gjør det mulig å kjøpe 1-ukes parkeringskort til 350 kr. Parkeringstillatelse kan kjøpes i sykehusets informasjon i foajeen ved hovedinngangen.

Åpningstid: mandag til fredag kl. 7.30 – 21.00 og i helgene kl.10.00 – 19.00.

​Dersom det er medisinsk forsvarlig, har barnet det best sammen med deg på barselavdelingen. Vi har et godt samarbeid med barselavdelingene, og har daglig kontakt med deg og barnet ditt under oppholdet.

Du kan ha rett på pleiepenger dersom:

 • Du oppholder deg på sykehuset av hensyn til barnet mens det er innlagt, eller du er hjemme med barnet fordi barnet har en sykdom eller tilstand som krever kontinuerlig tilsyn og pleie.
 • Du jobbet i minst 4 uker rett før du ble borte fra arbeidet, eller du mottok dagpenger, sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger eller opplæringspenger fra NAV.
 • Inntekten din tilsvarer minst halvparten av 1 G (folketrygdens grunnbeløp)
 • Du taper arbeidsinntekt mens du passer barnet når det er sykt.

To omsorgspersoner kan søke pleiepenger samtidig

Når et barn er innlagt på sykehus har begge foreldre som hovedregel rett til pleiepenger. Begge foreldrene må i så fall være til stede for barnet på sykehuset, det vil si minimum 8 timer / døgn. Det samme gjelder også hvis barnet har oppfølging fra NAST i hjemmet. Legen vurderer om det vil være behov for oppfølging av en eller to omsorgspersoner i perioden på sykehus og i hjemmet.

For å ha rett til pleiepenger må du ha omsorg for barnet. Foreldre som barnet bor fast hos har omsorg for barnet. Også andre omsorgspersoner enn foreldrene kan ha rett til pleiepenger dersom de helt eller delvis har omsorgen for barnet. Dette kan for eksempel være besteforeldre, tante eller onkel, voksne søsken, andre familiemedlemmer eller andre nærstående.

Hva kan du få?

Pleiepengene beregnes på samme måte som sykepenger. Beregningsgrunnlaget fastsettes ut fra dokumentert inntekt på det tidspunktet du søker pleiepenger fra. Inntekt opptil 6 ganger grunnbeløpet i folketrygden tas med i beregningsgrunnlaget. Du får pleiepenger for 5 dager i uken, men ikke for lørdag og søndag.  Arbeidsgiveren din kan forskuttere pleiepenger og kreve refusjon fra NAV.

Hvordan søker du?

Lege på sykehuset skriver ut søknadsskjema med legeerklæring til deg. Du fyller ut og signerer søknaden. Du kan sende søknaden til NAV digitalt via www.nav.no., evt. pr. post. Ved digital søknad tar du bilde av legeerklæringen og laster den opp i søknaden. En digital søknad blir raskere registrert hos NAV.

I tillegg til søknaden trenger NAV opplysninger om inntekten din:

 • Be arbeidsgiveren din sende inntektsopplysninger digitalt til NAV. Søker du om forlengelse, trenger vi ikke nye inntektsopplysninger hvis periodene med pleiepenger henger sammen. Blir det et opphold mellom periodene, må arbeidsgiveren din sende ny inntektsmelding.
 • Er du selvstendig næringsdrivende eller frilanser, legger du inntektsopplysninger (NAV 09-35.01) sammen med søknaden.
 • Er du midlertidig ute av arbeid, bruker du skjemaet NAV 08-47.05.

Søknadsfrist

NAV kan gi pleiepenger for opptil 3 måneder før den måneden du søkte. Søker du for eksempel om pleiepenger for juni, må NAV ha søknaden senest i september. Les utfyllende informasjon om Pleiepenger på www.nav.no, eller ring NAV på tlf. 5555 3333

Presisering om nyfødte:

Når et nyfødt barn er innlagt på sykehus, vil begge foreldre som hovedregel ha rett til pleiepenger hele perioden barnet er innlagt. Dette gjelder uavhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og barnets behov for tilsyn og pleie. Det er likevel et krav at den som søker er til stede på sykehuset, det vil si minimum8 timer / døgn. Barnet regnes som innlagt også hvis det får behandling og oppfølging i NAST. De første åtte ukene må legeerklæring for pleiepenger være skrevet av en sykehuslege.

Foreldre har rett til all informasjon om sitt eget barn. Personalet har taushetsplikt og kan ikke svare på spørsmål om andres barn. Vi kan heller ikke svare på telefoner fra familie og venner uten samtykke fra barnets foreldre. Gi oss beskjed dersom noen skal besøke barnet ditt uten at du er tilstede.

Innsynsrett:
Du har elektronisk tilgang til ditt barnets journal via helsenorge.no

Informasjonsbrosjyrer

Les våre brosjyrer
Et ikon av en brosjyre eller bok med en snakkeboble som det står "i" for informasjon.

Nyttig å vite om RS

Dette kan være nyttig å vite om RS-virus-infeksjon.
Les mer
Kyllevik og Øymar.
 • Informasjonsbrosjyrer

 • Nyfødt baby som gjesper. Bilde.
  Gode råd ved hjemreise

  Det nærmer seg tiden for at barnet deres skal utskrives fra nyfødtavdelingen. Endelig skal dere reise hjem og være en ”vanlig familie”.

 • Baby med slange gjennom nesen.
  Hygiene ved nyfødt intensiv

  Vi ønsker å gjøre vårt beste for å beskytte barnet ditt, og gi det trygg og profesjonell behandling og pleie.