Undersøkelser

Vi gir bedøvelse (lokalbedøvelse eller narkose) ved alle smertefulle undersøkelser, så sant det er mulig. I noen tilfeller, hvis barnet er svært engstelig kan det gis beroligende medisiner i forkant av en undersøkelse selv om undersøkelsen i seg selv ikke er vond.

Lege som besøker et barn på sykehuset. Foto.
Her er en kort beskrivelse av formålet med ulike vanlige undersøkelser. Dere får mer informasjon om hvordan undersøkelsen utføres i forkant.

Audiometri
Hørselskontroll. Kontrolleres regelmessig ved bruk av visse typer cellegift.

Benmargsprøve
Prøve fra benmarg for undersøkelse i mikroskop. Tas for å finne ut om pasienten har blodkreft (leukemi), eller en annen blodsykdom. Barnet får narkose og vil sove godt under undersøkelsen.

CT (Computertomografi) (sus.no)
Røntgenundersøkelse som blir databehandlet og som gir et detaljert bilde av den aktuelle kroppsdelen. Kan blant
annet avdekke svulster.

EEG (Ektroencephalogram) (sus.no)
Registrering av hjernens elektriske aktivitet. En nevrofysiolog tolker grafene og kan se om det foreligger epileptisk aktivitet eller annen sykdom.

EKG (​Elektrokardiogram) (sus.no)
Registrering av hjertecellenes aktivitet, blant annet for å påvise rytmeforstyrrelser eller hjertemuskelskade. Gjøres ofte sammen med ultralyd av hjertet (ekko) (sus.no). 

EKKO (Ekkocardiografi) (sus.no)
Ultralydundersøkelse av hvordan hjertet ser ut og hvordan det arbeider.

Iohexol-clearance
​Undersøkelse for å kontrollere barnets nyrefunksjon.

MR (Magn​etisk Resonans) (sus.no)
Ligner på CT men ved MR brukes magnetfelt og radiobølger. Kan blant annet avdekke svulster.

Nyrescintigrafi
Kroppens avfallsstoffer skilles ut i urinen via nyrene. Undersøkelsen gjøre for å vurdere nyrenes funksjon.

PET s​can (sus.no)
Er en undersøkelse hvor en avansert maskin tar bilde av kroppen. Kroppen skannes etter at et radioaktivt stoff er
sprøytet inn i en venekanyle i armen. Det mest vanlige er radioaktivt druesukker. Mengden av dette stoffet er svært liten og gir sjelden bivirkninger. Stråling fra dette stoffet registreres i PET-skanneren, og viser hvordan druesukkeret fordeler seg i kroppen. Det normale opptaket av det radioaktive druesukkeret vil være endret ved sykdomsprosesser. Pet-skanneren registrerer strålingen fra stoffet samtidig som det tas MR eller CT.

Rønt​gen (sus.no)
Et røntgenbilde viser hvor mye av røntgenstrålene som går rett gjennom kroppen (mørke partier) og hvor mye som
hindres av skjelettet og de ulike organene (lysere partier). Svulster og betennelser kan iblant synes på røntgenbilder.

Skjelettscintigrafi
Stoffskiftet i skjelettsystemet kan fremstilles med et svakt radioaktivt merkestoff. Metoden gir bilder av hele kroppen og forandringer kan iblant påvises tidligere enn med vanlig røntgen.

Spin​alpunksjon (sus.no)
Væsken som omslutter hjernen omslutter også ryggmargen, og denne kan man ta prøve av. En tynn nål føres inn i
spinalkanalen, og litt av spinalvæsken trekkes ut. Ved å analysere denne væsken i mikroskop og på klinisk kjemisk
laboratorium, kan man se om den har normal sammensetning. Hvis man mistenker blodkreft ser man etter kreftceller.

Undersøkelsen blir utført på kirurgisk arbeidsavdeling i U-etasjen, og gjøres når barnet er i en lett narkose. Foreldre får følge med til barna sovner.

Etter narkosen vil barnet ditt oftest sove og blir derfor liggende en stund på oppvåkningsavdelingen. Barnet kan bli svimmel og få hodepine hvis det er i for stor aktivitet de første timene etter en spinalpunksjon. Når barnet våkner  kan det begynne forsiktig å spise og drikke.

Ult​ralyd (sus.no)​
Ultralyd er en undersøkelse der en fanger opp ekko-signal fra kroppens bløte organer og røntgenlege kan tolke om signalene er normale eller tyder på sykdom.

Sist oppdatert 05.05.2023