Stavanger DPS gruppepoliklinikken

Gruppepoliklinikken er en spesialenhet organisert under Stavanger distrikspsykiatriske senter (DPS). Vi tilbyr mentaliseringsbasert terapi for pasienter med unvikende og emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse. Terapien er kombinasjonsbehandling som innebærer både individuell behandling og gruppebehandling. Vi har også et OCD-team som tilbyr individuell poliklinisk behandling og intensiv gruppebehandling for tvangslidelser (Bergen 4-Day Treatment).

Tilbudet gjelder voksne i Sør-Rogaland med henvisning. Behandlingen foregår i samarbeid med bruker/pasient, og blir gitt gjennom både individuelle konsultasjoner og gruppeterapi. 


Den grunnleggende holdningen til behandlingen er at det er relasjonelle og/eller personlige prosesser som leder til endring av fysiske og psykiske livsvaner.

Inntaket skjer etter henvisning fra spesialisthelsetjenesten. Pasienter med aktivt pågående rusmisbruk vil ikke bli prioritert.

Hvorfor gruppebehandling?

Mennesker som sliter med psykiske problemer, kjenner ofte at vanskene oppleves mer plagsomme i samvær med andre mennesker. I gruppebehandling får du en mulighet til å finne ut mer om hvem du er, og om hvordan du reagerer overfor andre mennesker. Kanskje har du vært "fanget" i spesielle måter å være på som har begrenset livsutfoldelsen din og mulighetene dine. Mange sliter også med skam og skyldfølelse og med en opplevelse av å være alene om å ha slike problemer. 


I gruppebehandlingen møter du andre som også sliter med lignende problemer som deg selv. Der kan du lære å forstå deg selv bedre, slik at du kan finne mer hensiktsmessige måter å forholde deg til andre på. Dette kan være en hjelp til å fungere bedre i hverdagslivet, og til å oppnå en følelse av bedre kontroll og mestring i vanskelige situasjoner.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger.

Besøkstider

 • I dag STENGT
 • Mandag 08:00 - 15:30
 • Tirsdag 08:00 - 15:30
 • Onsdag 08:00 - 15:30
 • Torsdag 08:00 - 15:30
 • Fredag 08:00 - 15:30
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Adjunkt Hauglandsgate 34

Adjunkt Hauglandsgate 34, 4022 Stavanger

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Stavanger DPS har parkering for besøkende utenfor bygget.

​Behandlingen vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed dersom du har behov for tolk under pasientsamtalene så tidlig som mulig. Dette gjelder for eksempel dersom du har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

Les mer om rett på tolk her

Gruppetilbud ved Stavanger DPS

  OCD-teamet Stavanger DPS

  Obsessive Compulsive Disorder (OCD), tvangslidelse, er en lidelse med tilbakevendende tvangstanker og/eller tvangshandlinger. Gruppepoliklinikken har et OCD-team for personer over 18 år som lider av tvang der disse kan få utredning og tilbud om behandling.
  Les mer om OCD-teamet
  Tavle med hvit skrift på. Foto.

  Se gruppepoliklinikkens instagramtakeover

  Vi tok over SUS sin instagramprofil i januar 2021. Få en uoffisiell presentasjon av gruppepoliklinikken.
  Se hele storyen (eller se høydepunkter på SUS sin instagramprofil)
  fire personer ser i kamera