Sola DPS ettervernspoliklinikk

Sola DPS ettervernspoliklinikk følger opp pasienter med alvorlig psykisk lidelse, for å bedre livskvaliteten for den enkelte pasient. Dette gjøres blant annet gjennom individuelle samtaler med pasienten, individuell oppfølging og veiledning til det kommunale helseapparatet. Sola DPS ettervernspoliklinikk består av sykepleier/teamleder, psykologspesialist, og musikkterapeut.

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

2. etasje, bruk hovedinngang på Sola DPS.

Sandevegen 1A

Sandevegen 1A, 4050 Sola

​Der er busstopp ved Sola kulturhus rett ved Sola DPS. Se Kolumbus for ruteinformasjon.

Praktisk informasjon

Gjesteparkering ved Sola DPS er ovenfor hovedinngangen. Pasienter som benytter egen bil kan parkere på baksiden av bygget.

​Behandlingen vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed dersom du har behov for tolk under pasientsamtalene så tidlig som mulig. Dette gjelder for eksempel dersom du har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

Les mer om rett på tolk her