Et langskudd av en bygning

Sola DPS

Sola distriktpsykiatriske senter (DPS) tilbyr tjenester for personer med psykiske lidelser som bor i kommunene Sola, Randaberg, Kvitsøy og bydelene Hinna, Hillevåg, Rennesøy, Finnøy i Stavanger kommune. Innleggelse skjer etter henvisning fra lege, poliklinisk behandler, eller via overføring fra andre sykehusavdelinger. Døgnbehandlingen er avgrenset til den tiden du trenger omsorg på dette nivået.

Sola DPS består av tre sengeposter, ambulant team, Sola og Randaberg poliklinikk, og Sola ettervernspoliklinikk. Vi kan tilby ulike behandlingsaktiviteter som fysisk aktivitet, turgruppe, mindfullnesstrening.

Behandlingsteam

Hver pasient blir del av et behandlingsteam som består av en individualterapeut (lege, psykolog eller psykiater) og to eller tre miljøterapeuter. Sola DPS vektlegger aktiv deltakelse i planlegging og gjennomføring av egen behandling som en del av bedringsprosessen. Teamet møtes ukentlig for å evaluere behandlingsplanen.

Behandlingsaktiviteter under oppholdet

Å være i behandling kan være krevende. Bruk behandlingsplan og ukeplan aktivt og delta på behandlingsaktiviteter som avtalt.
Fysisk aktivitet og døgnrytme vektlegges. Ta gjerne med treningstøy og turtøy/sko. I tillegg til individuelt rettede tiltak har Sola DPS ukentlig pasientundervisning (ukens tema), mindfulnessgruppe og turdag.

Pårørende

Pårørende får tilbud om egen samtale med utgangspunkt i deres egne behov. I tillegg kan pårørende bistå i behandlingen ved å formidle viktige opplysninger som kan ha betydning. Pasienten kan selv sette begrensinger for hva han/hun ønsker pårørende skal vite om egen behandling.
Mindreårige barn og søsken blir også ivaretatt med egne barnesamtaler. Dette er viktig for å hindre at barn og unge går rundt med vonde og vanskelige følelser rundt pasientens sykdom.

Besøkende er hjertelig velkomne. Avtal med teamet ditt når det passer best at du mottar besøk. Vi har to pårørenderom til besøk. Besøkende bes begrense besøket inne på sengepost til pasientrom av hensyn til medpasienter.

Du kan finne mer informasjon for pårørende på helsenorge.no

Brukerråd 

Sola DPS har eget brukerråd. Brukerrådet er et rådgivende organ for ledelsen ved Sola DPS. Alle pasienter og pårørende kan henvende seg til brukerrådet i generelle saker som angår tilbud og behandling ved Sola DPS, både ved poliklinikkene og sengepostene.

Du kan kontakte brukerrådet gjennom kontaktpersonen din i Sola DPS, via Mental Helse eller Landsforeningen for pårørende inn psykisk helse Rogaland. Du kan også legge skriftlige og/eller anonyme henvendelser i en merket postkasse rett innenfor hovedinngangen til Sola DPS. 

Kontakt

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Sandevegen 1A

Sandevegen 1A, 4050 Sola

​Der er busstopp ved Sola kulturhus rett ved Sola DPS. Se Kolumbus for ruteinformasjon.

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Det trådløse nettverket er gratis for pasienter, pårørende og besøkende. ​​Se etter gjest.ihelse.net på din mobil eller datamaskin.

Slik får du tilgang

Koble deg til i nettleseren din. Nettverket heter gjest.ihelse.net. Du blir bedt om å legge inn mobilnummeret ditt. Du trenger ikke oppgi andre opplysninger enn det. Brukernavn og passord får du tilsendt som en tekstmelding. Tilgangen varer i 24 dager.

Gjesteparkering ved Sola DPS er ovenfor hovedinngangen. Pasienter som benytter egen bil kan parkere på baksiden av bygget.

​Behandlingen vil være avhengig av god kommunikasjon. Derfor ber vi deg gi beskjed dersom du har behov for tolk under pasientsamtalene så tidlig som mulig. Dette gjelder for eksempel dersom du har hørsels- eller synshemming, eller om du har et annet morsmål og snakker lite norsk.

Les mer om rett på tolk her

  eBehandling

  eBehandling er veiledet internettbehandling som inneholder de samme elementene som ordinær kognitiv atferdsterapi med behandler i poliklinikk.

  Les mer om eBehandling her
  En person som bruker briller

  Selvhjelp

  Her finner du nyttig informasjon om flere av selvhjelpstilbudene som finnes i Rogaland.
  Se alle selvhjelpstilbudene
  Mann som holder og skriver på en mobiltelefon. Foto.