BUPA sengepost ungdom, M1 og N1

Ungdomspostene er en del av spesialisthelsetjenesten. Vi tar imot ungdom mellom 13-18 år med behov for akutte innleggelser på grunn av alvorlige psykiske vansker. Ved kapasitet kan vi ta imot planlagte innleggelser som nødvendigvis ikke har akutt preg. Vi vurderer/utreder og behandler ungdommene som er innlagte.

Vanlig problematikk ved innleggelser er depresjoner av alvorligere art, suicidalitet, psykoseproblematikk, spiseforstyrrelser og andre alvorlige kriser av psykisk art. Vi tilbyr vurdering/utredning, miljøterapi, individualterapi/behandling og medikamentell behandling. Samtidig samarbeider vi tett med foresatte, skoler, kommune, og andre enheter innen sykehuset.

Henvisning 

Innleggelse krever henvisning. Henvisninger kommer fra BUPAs poliklinikker, fastlege eller leger ved sykehusets øvrige avdelinger som for eksempel legevakt og akuttmottak.

Hvem jobber hos oss

Det jobber leger, psykologer, sosialkonsulent og miljøterapeuter ved posten. Det blir opprettet tverrfaglig team rundt hver ungdom og hver ungdom får tildelt primærkontakt - sykepleier, vernepleier, sosionom eller barnevernspedagod.  Hovedbehandler vil være psykolog eller lege. Vi samarbeider også med andre enheter innen BUPA, som for eksempel poliklinikker og ambulerende enhet. Pasienter som har behov for langvarige og koordinerte helsetjenester har rett til individuell plan. Planen skal tydeliggjøre et forpliktende samarbeid mellom brukeren, koordinator og de instanser brukeren mottar tjenester fra. 

 

Se brosjyre om sengepost M1 og N1 her

 

Velkommen til deg som er pasient og pårørende på sengepost M1 og N1

Kontakt

Postadresse

Helse Stavanger HF, PH BURA, Postboks 8100, 4068 STAVANGER

Slik finner du fram

Oppmøtested

Bygg M/N som ligger i 1. etasje i BUPA-bygget til høyre/venstre. Husk å betale parkering.

Besøkstider

 • I dag DØGNÅPEN
 • Mandag 17:00 - 19:30
 • Tirsdag 17:00 - 19:30
 • Onsdag 17:00 - 19:30
 • Torsdag 17:00 - 19:30
 • Fredag 17:00 - 19:30
 • Lørdag DØGNÅPEN
 • Søndag DØGNÅPEN

BUPA-bygget Stavanger

Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger

Parkeringshus
Parkeringshuset ligger under St. Svithun Hotell, og har 349 parkeringsplasser. Disse er forbeholdt besøkende til Stavanger universitetssjukehus og hotellet.

Korttidsparkering
Det er mulighet for korttidsparkering ved hovedinngangen (max 15 min). ​

Parkering for bevegelseshemmede
Utenfor hovedinngangen (inngang 1) er det fire parkeringsplasser som er forbeholdt bevegelseshemmede.

​Parkering for langtidspårørende
Pårørende må betale full parkeringsavgift de tre første døgnene, deretter vil du kunne å kjøpe parkeringstillatelse til redusert pris.

Ladestasjon for el-bil
Besøkende med el-bil parkerer i parkeringshuset under pasienthotellet, og betaler​ som vanlige gjester.

Les mer om parkering på sus.no/parkering

Reiser du til eller fra offentlig godkjent behandling, kan du ha rett på å få dekket nødvendige utgifter til reise. Pasientreiser koordinerer transport av pasienter til og fra behandling ved sykehuset. Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon 05515. Det finnes også nyttig informasjon på helsenorge.no.

Praktisk informasjon

​Besøkstiden på sykehuset kan variere noe fra avdeling til avdeling, men de fleste har åpen besøkstid.

På noen avdelinger er det viktig å avtale besøk på forhånd, men ​​​​​​​​​de aller fleste avdelingene kan pasienter ta i mot besøk utenom anbefalte tider. Det viktigste er at du/dere gir beskjed på vaktrommet at dere er der.
Av hensyn til andre pasienter, er det fint om dere går ut av rommet, for eksempel til en av oppholdsstuene.  ​

Anbefalte besøkstider

Mandag til fredag: kl. 18.00-19.00
Lørdag og søndag: kl. 14.00-15.00​

Møllehagen skolesenter er et fylkeskommunalt opplæringssenter som tilbyr undervisning for og utredning av barn, unge og voksne som er innlagt ved sosiale og medisinske institusjoner. Dette omfatter barnevern, psykiatri og somatikk (5 SMI-avdelinger). Hovedskolen ligger i Torgveien like bak Kilden. Noen av elevene våre får undervisning der, og resten har skole i nærheten av sykehuset eller institusjonen sin.

Ungdomsavdelingen på SMI-skolen, best kjent som «UPA-skolen», har 6 lærerstillinger og en avdelingsleder. Vi gir undervisning til elever i grunnskolen og videregående opplæring, i alderen 13 – 18 år, som er innlagt på BUPAs sengeposter for ungdom, M1 og N1.  Vi holder til i underetasjen på BUPA-bygget med inngang fra Bjaalandsgate, like ved barnehagen.
  
Alle elever tilbys i utgangspunktet 30 timer undervisning i uken. I samarbeid med behandlingsteamet på sengeposten blir det gjort en vurdering om den enkelte, på bakgrunn av sin helsetilstand, er tjent med eller kan gjennomføre full skoleuke. Dersom elever over en lengre periode av helsemessige årsaker har et redusert skoletilbud, er det PPT som vurderer og tilrår omfanget på opplæringen. Videre har vi jevnlig kontakt med hjemmeskolen og eventuelt andre nødvendige instanser gjennom hele oppholdet.

De ansatte på ungdomsavdelingen er godt kvalifiserte lærere, de fleste med videreutdanning i spesialpedagogikk.  Skolen har kompetanse innenfor alle fag i grunnskolen og de fleste fellesfagene på videregående trinn.

Når du som pasient kommer til ungdomspsykiatrisk avdeling, vil du etter få dager bli kontaktet av UPA-skolen. Da får du en kontaktlærer som har hovedansvar for deg på skolen. Kontaktlæreren tilrettelegger skoletilbudet etter de vurderinger og målsettinger som vi blir enige om i det tverrfaglige teamet.
På UPA-skolen kan vi:

 • Gi deg undervisning slik at du ikke går glipp av nytt fagstoff når du er borte fra klassen.
 • Gi deg ekstra undervisning hvis det er noe du synes er vanskelig
 • Hjelpe deg til å fortsette skolegangen
 • Kartlegge hvordan du fungerer faglig, sosialt og emosjonelt, slik at vi kan tilrettelegge undervisningen best mulig for deg
 • Være med og planlegge oppstarten på din egen skole igjen etter utskrivning.

Skolens åpningstider:
Mandag – torsdag: 08.45 – 12.00 og 12.30 - 14.00
Fredag: 08.45 – 12.00 og 12.30 – 13.15


Avdelingsleder: Jon Heggheim 
Undervisningspersonale: John Steinar Svendsen, Kari Christiansen, Kjellaug Skare, Kari Berg Evensen, Siri Forus, Anne Lise Fjeldsend Johnsen, Katrine Friis-Ottesen

Barn og unges helsetjeneste

Et kart over tjenestene for barn og unge med psykiske helseplager
Les mer
4 personer i bakgrunnen, jente i forgrunnen