Akutt ambulant ungdomsteam

Vi tilbyr rask og intensiv behandling til ungdom (12-18 år) i akutte, alvorlige psykiske kriser. Telefonen vår er betjent hverdager mellom 08:00 og 15:00.

 • Rask hjelp i kortere behandlingsløp.
 • Oppfølging i ungdommens hjem.
 • Møte ungdommen på skolen eller andre passende arenaer.
 • Behandling i tett samarbeid med ungdommen selv og deres pårørende. I noen tilfeller vårt behandlingstilbud være et alternativ til innleggelse.

 • Ungdom i alderen 12-18 år som henvises eller henvender seg til oss i akutte psykiske kriser.
 • Vi dekker kommunene Stavanger, Randaberg, Sola og Sandnes (inkludert tidligere Forsand), Strand og Hjelmeland. 
 • Ungdom med problemstillinger som selvmordsfare, spørsmål om psykose, alvorlig/hyppig selvskading eller andre vansker som gir seg utslag i krisesituasjoner.

 • Vi kan tilby kortvarig opfølging og være fleksible når det gjelder hvor, når og hvor ofte.  
 • Vi følger opp saker der innleggelse ikke vurderes som hensiktsmessig, og hvor poliklinisk behandling ikke vurderes som tilstrekkelig. 
 • Vi kan også tilby hjemmebasert oppfølging etter utskrivelse. Da kan varigheten av enkelte innleggelser reduseres. 
 • Tilstandsvurderinger, behandling i form av terapeutiske samtaler eller annen bistand i stabilisering og mestring av kriser. 
 • Ved behov vil pasienten overføres til andre enheter eller instanser når den mest akutte fasen er over. 
 • Samarbeid med andre enheter i Klinikk psykisk helsevern barn, unge og rusavhengige, og relevante instanser i førstelinjetjenesten.

Teamet består av kliniske vernepleiere, sosionomer, psykolog, psykologspesialist, barnevernspedagog og en kontorfaglig ansatt.

Kontakt

Telefon

 • Mandag 08:00 - 15:00
 • Tirsdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Lørdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Akutt ambulant ungdomsteam BUPA PB 8100 4068 Stavanger

Kontakt avdelingen via helsenorge.no

Slik finner du fram

Oppmøtested

Du finner oss i BUPA-bygget på hovedsykehuset på Våland.
Bygg L, 2.etasje.

BUPA-bygget Stavanger

Gerd-Ragna Block Thorsens gate 25, 4011 Stavanger

Barn og unges helsetjeneste

Et kart over tjenestene for barn og unge med psykiske helseplager
Les mer
4 personer i bakgrunnen, jente i forgrunnen