Utendørs bilde av Gausel behandlingspost.

Gausel behandlingspost

Gausel behandlingspost er en døgnpost som består av 10 hybler og 5 leiligheter. Vår målgruppe er ungdom i alderen 18 til 26 år, med primært psykoseproblematikk, alvorlig psykisk lidelse med lavt funksjonsnivå. Behandlingen vi tilbyr er miljøterapi med fokus på å mestre hverdagen. Dette kan innebære støttesamtaler, ADL-trening, fysisk aktivitet, samarbeid med SkoleResept og JobbResept, medikamentell behandling, samarbeid med pårørende, og systemarbeid. Hovedhensikten er å gjøre den enkelte bedre i stand til å mestre sin hverdag gjennom behandling og trening.

Kontakt

Telefon

Døgnbemanning

Postadresse

Avdeling AUVF, Gausel, Helse Stavanger HF, Postboks 8100, 4068 Stavanger

Slik finner du fram

Oppmøtested

Gamle Godesetvei 3A, 4032 Stavanger
Hovedbygning 2. etasje

Gamle Godesetvei 3A

Gamle Godesetvei 3A, 4032 Stavanger

Gausel behandlingspost og poliklinikk

Nettbrosjyre om Gausel behandlingspost og poliklinikk
Les mer
To kvinner sitter og prater sammen