En person som sitter ved et skrivebord

Gausel behandlingspost og poliklinikk

Gausel behandlingspost og poliklinikk er lokalisert på Gausel, med målgruppe unge voksne med mistanke om, eller gjennombrudd av, alvorlig psykisk lidelse.

​​Gausel behandlingspost

Målgruppe 18-26 år.​

Vi er en langtids behandlingspost med fokus på kognitiv tilnærming i miljøterapien. Du må ha henvisning fra enten en poliklinikk, fastlege eller legevakt. Målet er økt selvstendighet, komme i jobb eller fullføre skole.​ Posten har 10 sengeplasser som er formet som hybler. Alle er utstyrt med seng nattbord, arbeidspult, stol, klesskap, hybelkjøkken og eget bad med dusj/toalett. Det er også fellesområder, dagligstue, tv-stue, kjøkken, spiseplass, aktivitetsrom, trimrom.

Oppholdet

Vi vil gi deg tilbud om observasjon, utredning, diagnostisering og behandling. Hvis poliklinisk oppfølging (dagbehandling) ikke er tilstrekkelig for å hjelpe deg, så er døgnopphold aktuelt. 

Alle våre innleggelser er planlagte og frivillige. Når henvisning er mottatt vil du få tilbud om vurderingssamtale. I denne samtalen skal du vurdere om vi er rett plass for deg, og vi vurdere om du vil få en god behandling hos oss. Dersom vi er enige om at dette er plassen for deg, vil du få en ny samtale i forkant av innflytning med dine hovedkontakter. 

Første uken vil fokus være å komme på plass i hybelen, samt bli kjent med oss. Du vil ha ett behandlingsteam, som består av lege, psykolog, miljøterapeuter og sosionom på posten. Dette behandlingsteamet er ansvarlig for å utarbeide en behandlingsplan sammen med deg som skal ivareta dine behov og mål. 

Posten tilbyr miljøterapi med bo-trening, støtte, struktur og gyldigjøring, samtaler (individuell, foreldre og søsken), medisinering, fysisk aktivitet, IMR gruppe, ernæringssamtaler. I tillegg er posten med på møter med eksterne og interne samarbeidspartnere. Lengden på oppholdet varierer ut ifra hvor godt en profiterer på behandling, progresjon og måloppnåelse. Det vil jevnlig bli drøftet veien videre, kommunal eller privat leilighet, bofelleskap, kommunaloppfølging videre. 
 

50558320527_b451002fc2_c.jpg

Gausel poliklinikk

Målgruppe:
Unge voksne mellom 16-26 år med mistanke om, eller gjennombrudd av, alvorlig psykisk lidelse (psykoser, alvorlig affektive tilstander) kan henvises. Nysyke opp til 28 år med psykoseproblematikk kan også henvises. 

Utredning/behandlingstilbud:
  • Utredning og diagnostisering ved mistanke om alvorlig psykisk lidelse
  • Samtalebehandling/psykoterapi og støttesamtaler for økt selvinnsikt og mestring
  • Medikamentell behandling
  • Samarbeid med andre helse og sosial tjenester (Nav, kommunal helsetjeneste etc.)
  • Pårørende samarbeid, inkl. barn/søsken som pårørende
  • Familiegrupper i samarbeid med Familiepoliklinikken 
  • Kartlegging, utredning og oppfølging ift. skole/jobb i samarbeid med Skole/JobbResept prosjektet
  • Kurs - «Et bedre Liv» - et gruppetilbud med fokus på informasjon, mestring og livskvalitet
  • Musikkterapi
  • Fysisk aktivitet (svømming, klatring, yoga m.fl.)

Fagpersonell:
Gausel poliklinikk er tverrfaglig sammensatt og arbeider i team for å yte tilrettelagt og kvalitetssikre arbeidet. Vi består av psykiatere, LIS lege, psykologspesialister, psykologer, psykiatriske sykepleiere, sosionomer, og kontorfaglig personal. Vi er samlokalisert med Gausel behandlingspost og trekker i tillegg veksler på hverandres ressurser. Vi vektlegger tilgjengelighet, kontinuitet og individuelt tilpasset behandling. 

Henvisning:
Pasienter kommer til oss etter henvisning fra 1. og 2. linjetjenesten, dvs. internt fra DPS,  akutt sengeposter i sykehuset, TIPS (Tidlig oppdagelse og behandling av psykoser) eller eksternt fra fastleger/andre helseforetak. 

Vi har fokus på tidlig intervensjon, samt brukermedvirkning/samvalg. Arbeidet er organisert i tråd med pakkeforløpsforskriftene og nasjonale retningslinjer for psykosebehandling. 

Ved spørsmål ta kontakt: 
Tlf. 51515750

50558196171_45ea3bf0e7_c.jpg

Sist oppdatert 09.11.2021