Klinikk A

Klinikken består av anestesiavdelingen, dagkirurgisk avdeling, intensivavdelingen, operasjonsavdelingen og ortopedisk avdeling. Klinikken ledes av klinikksjef Geir Lende.

Kontakt

Telefon

Postadresse

Postboks 8100, 4068 Stavanger