Frakturregisteret på SUS har fått nasjonal status

Siden 2004 har ortopedisk avdeling på SUS driftet et lokalt kvalitetsregister for behandling av beinbrudd. Det er også etablert et regionalt frakturregister for Helse Vest. Etter mange års arbeid har nå registeret fått godkjent nasjonal status fra Helsedirektoratet, og kan dermed dekke hele landet.

Publisert 21.06.2024
En gruppe mennesker som poserer for et bilde

Foto: Svein Lunde, SUS

Fra venstre: Aksel Paulsen, Antoinette Rasmussen, Terje Meling, Ane Djuv, Michael Nguyen, Thomas Woldeyesus, Lise Nilsen (brukerrepresentant)

Registeret skal så langt som mulig drives med automatisert datafangst fra journal.

– Dette vil bli et av de største registrene innen somatikken, og vil kunne revolusjonere traumatologisk ortopedi. Målet er å kvalitetssikre og forbedre bruddbehandlingen i hele Norge, gi god kunnskap for å redusere tap av helse etter beinbrudd, og gi bedre behandlingsresultater for pasientene, forteller Ane Djuv, som leder arbeidet med frakturregisteret.

En av de vanligste årsakene til helsetap

Global Burden of Disease-prosjektet anslo i 2019 at fallskader var en av de tre vanligste årsakene til ikke-dødelige helsetap for befolkningen i Norge. Samlet sett er beinbrudd en av de vanligste diagnosene på norske sykehus, og det er noe som rammer alle aldersgrupper i befolkningen. Rundt 90 000 beinbrudd krever spesialistbehandling ved ortopediske avdelinger hvert år i Norge.

Rundt én tredjedel av pasientene trenger operasjon.

– Vi vet lite om hvordan disse bruddene behandles. Nasjonalt register for leddproteser har vist at registrering over tid gir bedre kvalitet på behandlingen, kan identifisere dårlige kirurgiske implantater og sikre likeverdig behandling, forteller Ane. 

Nå er målet at Norsk Frakturregister skal føre til samme kvalitetsforbedring for bruddpasienter i Norge som tilsvarende ortopediske registre i andre land.