Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om dette.

Helse Stavanger HF er i henhold til  lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) pålagt en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Denne redegjørelse skal offentligjøres. 

Aktsomhetsvurdering for Helse Stavanger HF (PDF)

Spesialisthelsetjenesten har sett det som mest formålstjenlig å ha et felles rammeverk for samfunnsansvar og en felles redegjørelsesmal. Redegjørelsen gir en presentasjon av vesentlige risikoområder i Helse Stavanger relatert til samfunnsansvaret og forslag til tiltak. De kartlagte områdene er  menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i leverandørkjeden, klima og miljø, naturmangfold og forebygging av økonomisk kriminalitet og antikorrupsjon. 

Redegjørelsen er godkjent av administrerende direktør den 6. juni 2023  og av styret i Helse Stavanger i styremøte 22. juni 2023.

Sist oppdatert 15.05.2024