Grått murbygg

Stavanger

Langflåtveien 5

Grått murbygg
HABU på Mariero.
Grått murbygg med glassdører som inngang.
HABUs hovedinngang sett fra motsatt side.

Slik finner du fram

Adresse

Parkering på oppmerkede plasser.
Langflåtveien 5, 4017 Stavanger