Murbygg med glassdør. Foto.

Bekkefaret, Stavanger

Hjalmar Johansens gate 2

I første etasje finner du behandlingshjelpemidler. Allergisenteret og hudavdelingen er i andre og tredje etasje. Du finner også poliklinikk for seksuelt overførbare infeksjoner i andre etasje. Se nederst på siden for kontaktinformasjon til den enkelte avdeling.

Murbygg med dør. Foto.
Inngangsparti behandlingshjelpemidler.
Murbygg med glassdør. Foto.
Inngangsparti hudavdeling og allergisenter.

Slik finner du fram

Adresse

Hjalmar Johansens gate 2, 4019 Stavanger

​Det er flere busstopp langs med sykehusets område, både i Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate, Fylkeslege Ebbells gate og Ullandhaugveien.
Ved hovedinngangen, inngang 2, inngang 6 og i hovedinngangen ved Psykiatrisk divisjon står det sanntidsskjermer der du kan se når bussene kommer og går.