Tegning av helikopter. Tegning.

Til barn og ungdom som er pårørende og har en mor, far eller søsken som er alvorlig syk.

Velkommen til oss!

Selv om en er stor og føler seg voksen, er det godt å få hjelp i en vanskelig situasjon

Du har rett til å vite hvem som skal ta vare på deg. Du skal også vite hvilken hjelp du kan få. En på enheten der den syke er, skal fortelle deg alt du trenger å vite. De som jobber der skal også sørge for at du får den hjelpen du trenger.

Tegning av helikopter. Tegning.

Du lurer kanskje på hva som skjer med deg når dine nærmeste blir alvorlig syke?

Du synes kanskje at den som er syk oppføres seg annerledes enn de pleier, og er lei seg, irritert eller sint? Synes du det er skummelt? Blir du redd? Synes dere det er vanskelig å snakke sammen om sykdommen? Behandler eller en annen voksen kan hjelpe dere å snakke om vanskelige ting.

Ting blir lettere når du vet hva sykdommen går ut på, hvordan den virker og hva slags behandling den syke kan få.

Hva har egentlig skjedd? Er noe av dette min skyld? Kan jeg også bli syk?

Hvorfor klarer jeg ikke å sove og har problemer med å konsentrere meg? Blir mine pårørende sykere om jeg blir lei meg eller sint på dem? Hvem skal passe på den syke når jeg er på skolen? Hva skal jeg si til venner? Hvorfor tenker jeg annerledes enn søsknene mine?

Dette er vanskelige spørsmål som behandler kan hjelpe deg å finne svar på.

Den syke kan bli sint, trøtt og lei seg. Dette er sykdommens skyld og ikke din. Hvis du er redd for at det skal skje noe fælt med den som er syk, er det viktig at du snakker med en voksen om dette. Selv om du har en voksen som du liker å snakke med, kan det være lurt å snakke med oss på sykehuset. Vi vet mye om hvordan en sykdom kan gjøre at mennesker forandrer seg mens de er syke.

Dette synes vi er viktig:

  • Du har lov til å ha det bra
  • Du har lov til å være sint på den syke
  • Det er vanlig å bli både redd, sint og lei seg
  • Det er ikke din skyld
  • Det er ikke ditt ansvar å hjelpe den syke til å bli frisk
  • Du er ikke den eneste. Det finnes mange andre barn og ungdommer i samme situasjon som deg

Dette er din kontaktperson. Du kan ringe hit når du vil:

Navn …………………………………………..
Telefon ……………………………………….

Du kan også snakke med andre voksne i ditt nærmiljø slik som helsesykepleier, lærer eller rådgiver på skolen din.

Mer informasjon

På disse nettstedene kan du finne mer informasjon. Her kan du lese om andre barn og unge i samme situasjon som deg. Lurer du på noe, kan du stille spørsmål til fagfolk.

https://helse-stavanger.no/behandlinger/rettigheter/barnsosken-som-parorende

Sykehusets ressursbank med info og lenker til barn, unge og foreldre
www.barnsbeste.no  – nasjonalt kompetansenettverk for barn som pårørende
https://ungkreft.no/  – ungdomsgruppen i kreftforeningen
www.mentalhelse.no  – informasjon om psykisk helse
https://ungeparorende.no/  - hjelpetilbud for barn og unge som pårørende
www.ung.no  – informasjon om unges rettigheter, muligheter og plikt
https://www.116111.no/  -  telefon 116111 alarmtelefon for barn og unge
https://rop.no/arkiv/snakkerom-for-unge-med-psykisk-syke-foreldre/Sist oppdatert 29.10.2021