Hjelpeinstanser utenfor SUS

Det finnes støtteordninger, hjelpetiltak, tilskudd, avlastning og andre tjenester du som pårørende kan ha rett på.

Helsefremmende og forebyggende tilbud til barn og unge 0-20 år og deres foresatte.

Tilbud til mennesker med ulike typer samlivs- og relasjonsproblemer. Finn ditt lokale kontor https://www.bufdir.no/Familie/Finn_familievernkontor   

Tilbud til pårørende. Finn aktuelle tilbud i de ulike kommunene på   http://www.parorendesenteret.no.   

Pårørendesenteret i Stavanger har telefonnummer 51 53 11 11. http://www.pårørendestavanger.no      

Interesseorganisasjon som jobber for barn og ungdom som pårørende.  https://www.facebook.com/semeg.no  

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).
http://www.ffo.no      

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner.  https://www.safo.no   

Landsforbundet for utviklingshemmede og pårørende (LUPE).  https://lupeorg.no

Frivillig organisasjon som drives av foreldre som har, eller har hatt, barn med kreft. https://www.barnekreftforeningen.no

Forebygge og bekjempe kreft samt bedre livskvaliteten for pasienter og pårørende. https://kreftforeningen.no

Lokal og nær kreftomsorg. Når du eller noen som står deg nær blir berørt av kreft. https://www.kreftomsorg.no 

Nasjonal helseinstitusjon for kreftpasienter og deres pårørende. Formålet er å gi hjelp til livsmestring. https://www.montebellosenteret.no 

Nasjonalt kompetansesenter for barn som pårørende.
https://sshf.no/helsefaglig/kompetansetjenester/barnsbeste  

Det offentlige nettstedet for din helse. 
https://helsenorge.no/parorende/barn-trenger-apenhet-om-sykdom


Sist oppdatert 18.07.2023