Prosjektledelse

Helsedirektoratet har delegert planleggingen til Helse Vest, som igjen har utpekt Helse Stavanger HF til å lede prosjektet. Helse Nord vil lede arbeidet med evaluering.

​Prosjektleder: Olav Østebø
Prosjektlederteam: Elisabeth Haga Jacobsen, Eva Egeland
Fagstøtte: Geir Sverre Braut, Guttorm Brattebø, Kristine Asmervik
Koordinator øvingsplaner: Erlend Vandvik


 

Les mer om oppdraget til Helse Stavanger HF (styresak august 2017)

Sist oppdatert 19.06.2023