Målbilde

  • Informasjon fra pasienterfaringsundersøkelsene ligger til enhver tid til grunn i det kontinuerlige forbedringsarbeidet i helseforetakene.

  • Pasientene mener forløpene er tydelige og forutsigbare, samtidig med at de selv deltar i beslutningene.

  • Funksjonene i sykehusene er spesialiserte, men pasienten føler seg ivaretatt av tverrfaglige team og får god hjelp av formålstjenlige IT-løsninger

  • Helseforetaket følger opp pasientene etter utskriving, og får gode tilbakemeldinger fra pasientene. De føler seg trygge med ambulante tjenester, digitale løsninger og utfyllende tjenester fra kommunen og helseforetaket.