Stilfullt og flott da Tore Lærdal ble hedret med kongens riddermedalje

Det hører med til sjeldenhetene at en person får en så samlet hyllest og respektfull tilbakemelding, ære og anerkjennelse – uten at «nå er det nok»-følelsen av sniker seg innpå. Gårsdagen var en slik unik dag. I SAFERs flotte lokaler i Tanke Svilandsgate i Stavanger, ble Tore Lærdal hedret og utnevnt til Ridder av 1.klasse i Den Kongelige Fortjenesteorden – en utnevnelse fulgt av en spontan, stor og respektfull applaus.

Gottfred Tunge
Publisert 27.07.2016
Sist oppdatert 31.08.2016

​– Aftenbladet omtalte meg som en rik ridder da avisen skrev om utnevnelsen. Akkurat i dag kan det bekreftes. Å ta del i hva Laerdal Medical betyr for å skape og iverksette livreddende tiltak i så mange og ulike sammenhenger, gir en spesiell og annerledes opplevelse av å være rik, kommenterte styreleder Tore Lærdal da han takket for alle gode ord. 

Det var Helse Stavanger HF (SUS) og Universitetet i Stavanger (UiS) som var forslagstillere. Prisen ble innstiftet av kong Olav V i 1985 og skulle gi ære og anerkjennelse til særlig fortjenestefullt virke for Norge og menneskeheten. Kongens fortjenestemedalje gir ære til borgere som gjør en spesiell innsats i Norge. Ridderprisen har som forutsetning at dette må være en innsats som også speiles internasjonalt.

Og det var særlig på dette punktet at Lærdals helt spesielle egenskaper ble trukket fram av de mange talerne. Hans unike evne til å skape samarbeid internt i bedriften, eksternt i relasjoner mellom maktpersoner og lokale støttespillere i de enkelte landene, og sist, men ikke minst produkter og tiltak for å oppnå resultater – raskt.

Tore Lærdal takket ydmykt for alle gode ord og flotte tilbakemeldinger. Han uttrykte selv hvor viktig det har vært for ham å få fram produkter og iverksette tiltak som skal etterleve verdiene i konsernet – både hjemme og ute.

                                                                                                                                                                                                                                                                  29.10.2015