Offentlig journal

Innsyn i dokumenter

Som hovedregel skal saksdokumenter i den offentlige forvaltningen være åpne for innsyn. Dersom du får avslag på innsyn skal det alltid vises til paragrafen i offentlighetsloven som gir grunnlag for å unnta dokumentet eller opplysninger i dokumentet fra innsyn.

Personalmapper

Vi gjør oppmerksom på at offentlig journal ikke inneholder korrespondanse knyttet til foretakets personalmapper og ansettelsessaker. Dersom du ønsker innsyn i disse dokumentene, kan du sende forespørsel på e-post til post@sus.no.

Sist oppdatert 15.05.2024