Vikeså Golv AS med storkontrakt på nye SUS

Vikeså Golv AS skal levere gulvbelegg til deler av det store behandlingsbygget i Nye SUS til en verdi på vel 13,6 millioner kroner inkludert mva.

Publisert 18.11.2021
Sist oppdatert 07.09.2023

Kontrakten er en del av arbeidsomfanget for utvidelsen av behandlingsbygget, som Nye SUS bygger i tillegg til det ordinære byggetrinn 1, dermed fullføres hele behandlingsbygget med 20.000 m2 ekstra.

-For oss er dette en stor kontrakt, og vi ser frem til å levere god kvalitet til behandlingsbygget der store deler av den mest spesialiserte pasientbehandlingen skal foregå. Vi har tilbudt flere kvaliteter og leveranser i kontakten, sier Einar Kjølberg, grunnlegger og daglig leder i Vikeså Golv As.

51689257347_b3c125e08a_w.jpg
Han regner med at arbeidene på byggeplassen for Nye SUS kan starte opp i 2022 og at selskapet med denne avtalen sikrer sysselsetting til 4-8 personer over et tidsrom på 2 år. 

Leveransen omfatter avrettingslag, flere typer gulvbelegg, børstematter i gulv ved inngangspartier og tiltak for universell utforming som ledelinjer i gulv og annet som bidrar til veivisning. Visuelt ledesystem for rømning er også en del av oppdraget.

-Vi ønsker Vikeså Golv AS velkommen til landets største byggeplass, og ser frem til et god samarbeid. Det er fint å se at enda et lokalt selskap vinner frem i våre anbudskonkurranser. Med denne avtalen på ​plass regner vi med fin fremdrift på den delen 
av bygget vårt som jo som kjent kom i gang noe senere enn de øvrige byggene, sier Kari Gro Johanson, prosjektdirektør for Nye SUS.

For mer informasjon kontakt:
Einar Kjølberg, daglig leder Vikeså Golv AS, mobil 91 65 11 30 einar@vgolv.no
Kari Gro Johanson, prosjektdirektør nye SUS, mobil 91 39 22 84, kari.gro.johanson@sus.no