Vestlandslegen: - Viktig milepæl for SUS

De første medisinstudentene er på plass i Stavanger for å ta de tre siste årene av utdanningen sin ved Stavanger universitetssjukehus (SUS).

Publisert 10.08.2023
– Vi har hatt flere tusen medisinstudenter i praksis i over 20 år. Nå skal vi i samarbeid med Universitetet i Bergen gi fullverdig utdanning de tre siste årene av studiet. Dette er en stor og viktig milepæl både for regionen vår og for SUS som universitetssykehus, sier Helle Schøyen, administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus.

Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS.

Helle Schøyen, administrerende direktør ved SUS.

Mandag 14. august starter det første kullet på syv medisinstudenter i Vestlandslegen, som er Universitetet i Bergen (UiB) sin nye studiemodell. Hver høst framover vil det komme nye kull med studenter til Stavanger for å gjennomføre tre år med pasientnær utdanning ved SUS og primærhelsetjenesten i Rogaland. Studentene har gjennomført de tre første årene av medisinstudiet i Bergen.  ​

Opptrapping

– Vestlandslegen vil bedre utdanningskapasiteten i Norge og forhåpentligvis også bidra til å øke rekruttering av leger til sykehus og fastlegeordningen både i Rogaland og på resten av Vestlandet, sier Per Bakke, dekan ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Studenttallet vil øke til 20 studenter fra 2024, og det er planlagt for en økning til 70 studenter årlig med all undervisning i Stavanger-regionen. 

Per Bakke, dekan ved UiB.

Per Bakke, dekan ved UiB. Foto: Kim Andreassen.

 SUS har tatt imot medisinstudenter fra UiB siden 1999. Rundt 190 studenter kommer til SUS noen uker årlig for å få klinisk praksis blant i annet indremedisin, kirurgi og psykiatri. Denne ordningen skal fases ut når antall studenter i Vestlandslegen trappes opp.​
– Vestlandslegen skiller seg fra de andre norske legeutdanningene ved at studentene flytter fast til sitt nye studiested og har all undervisning, inkludert avsluttende eksamen, i Stavanger. Dette medfører nye roller og mer ansvar for SUS, sier Bakke.

Fortsatt ønske om trepartssamarbeid

–  For SUS er denne utfordringen både ønsket og etterlengtet. Som et fullverdig universitetssykehus ønsker vi at medisinutdanningen også skal bidra til økt forskningsaktivitet, flere vitenskapelig ansatte, flere doktorgrader og mer eksternt finansierte forskningsprosjekter. Alt med et felles mål om enda bedre pasientbehandling ved sykehuset, sier Helle Schøyen.

Hun understreker det gode og langvarige samarbeidet med UiB som avgjørende for at SUS endelig tar dette steget.

–  Samtidig ønsker vi fortsatt et trepartssamarbeid der Universitetet i Stavanger har en rolle. Jeg håper, og vil bidra med det jeg kan til at UiB og UiS finner en form på samarbeidet som vil ivareta og videreutvikle styrkene ved de to universitetene på en god måte, sier hun.