Vellykket testdag i akuttmottaket

Raskere avklaring for pasienter som kom inn og bedre arbeidsforhold for fagfolkene i akuttmottaket. Det er hovedkonklusjonen etter at medarbeidere i akuttmottaket testet å jobbe slik de ser for seg i nytt sykehus, SUS2023.

Ingveig Tveranger
Publisert 08.11.2019
Sist oppdatert 11.10.2021
Medarbeidere på akuttmottaket

Vellykket testdag i akuttmottaket på SUS

Et av hovedmålene med testdagen var å jobbe for at pasienter som kom inn på akuttmottaket raskt skulle bli møtt av et team med erfaren lege og sykepleier. Faktisk innen 10 minutter fra ankomst.

- Det fikk vi veldig godt til, faktisk ser vi at vi for flere pasienter klarte å slå vårt eget mål om maks 10 minutter fra pasienten kom inn, til møte med et kompetent team. Det er overveldende og bra, sier Siri Olsen Lerstøl, avdelingsoverlege på akuttmottaket.

- Pasientene gir oss topp score, sier Maria Endresen, prosjektleder i SUS2023 OU. Det er naturligvis en vesentlig del av evalueringen. Samtlige svarer at de «alt i alt er svært fornøyd med oppholdet i akuttmottaket» denne dagen. 

- Nå skal vi evaluere sammen med medarbeidere som var på jobb på testdagen, sier Linda Halle Nordahl, prosjektleder SUS2023 OU. 

Deretter skal både tillitsvalgte, verneombud, prosjekt- og ledergruppe på banen for å beslutte hva som kan og skal inngå i drift både på kort og lengre sikt mot nytt akuttmottak på Ullandhaug.  

Gjennom det siste året har en tverrfaglig gruppe på akuttmottaket jobbet i flere omganger med å se på sine egne arbeidsprosesser. De har vurdert hvordan oppgavene løses, hva som er gode arbeidsprosesser og hva som ikke fungerer.

SUS2023 Organisasjonsutvikling har bistått med å få frem nye rutiner som er jobbet frem av de som står i daglig drift på akuttmottaket. Målet er å være klar til å levere når akuttmottaket flytter inn i nytt sykehus i 2023.

Prosjektgruppen er fornøyd med resultatene som indikerer at denne måten å jobbe på bedrer flyt og reduserer opphoping av pasienter i akuttmottaket. 

Liggetiden i akuttmottak var 2:30 timer dette døgnet, noe som er godt under en gjennomsnittsdag. Videre var PHA (plan for høy aktivitet), et mål på opphopingen av pasienter i akuttmottaket, ikke over nivå null.

- Nå har vi hatt en «proof of concept» som gir verdifulle indikasjoner på at vi er på rett spor, sier Øistein Mjelva avdelingsoverlege i akuttmottaket.  

- Vi er overrasket over at vi aldri brukte triageområdet denne dagen, sier Tone Selseng vaktleder i akuttmottaket. 

Dette kan ha flere årsaker, men er blant annet knyttet til at pasientene raskt fikk møte beslutningstaker som kunne legge en god plan for videre avklaringer. 

Pasientene som måtte vente denne dagen hadde allerede møtt både lege og sykepleier i team, og ble fulgt opp i et observasjonsområde like ved røntgenlabene. Dette opplevdes tryggere enn å vente før møte med lege.

- Det gjenstår en hel del evaluering og kvalitetssikring. Noen systemer skal tilpasses og så skal de nye rutinene utarbeides og forankres med alle som jobber her. Dette vil ta tid, men jeg er optimistisk. Med det vi vet nå, tror jeg at vi kan begynne å jobbe etter SUS2023-metoden lenge før vi flytter til Ullandhaug, sier Åshild Hjørnevik avdelingssykepleier i akuttmottaket.