Undervisning: Kørner ny koordinator for medisinstudenter på SUS

Den erfarne gastrokirurgen Hartwig Kørner skal nå ta seg av medisinstudentene ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). Han blir ny koordinator for undervisningen.

Mirjam Klingenberg. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 26.05.2017

21509783174_7f8b16482c_k.jpg

– Det blir veldig kjekt å møte unge mennesker som er nysgjerrige på faget de har valgt, og som har store forventninger til å møte den kliniske hverdagen. Jeg vil bidra til at møtet med legerollen blir bra, sier Hartwig Kørner, overlege ved gastroenterologisk kirurgisk avdeling ved SUS.

Han tar altså nå over rollen som Kenneth Dickstein har hatt i mange år - og skal koordinere undervisningen for medisinstudentene ved sykehuset:

– Det er helt åpenbart at studentene ikke bare er ut etter fakta og kunnskap, men også etter rollemodeller. Å møte dette behovet er like viktig som de rent faglige aspektene. På denne måten kan vi bidra spesielt godt til «profesjonssøylen» i den nye studieplanen. Dette er noe som jeg er veldig opptatt av.

Den viktigste jobben er "bedside"
Den nye koordinatoren ser fram til at SUS fortsetter å være et sted studentene ønsker å komme til. Samtidig vil han videreutvikle det regionale samarbeidet når det kommer til forskning.

– Å beholde en høy faglig standard med godt motiverte undervisere er en viktig utfordring. I tillegg er legeyrket i stadig forandring og med et stadig raskere tempo. Medisinen har blitt mer teknifisert, og behandlingsmulighetene øker. Den kliniske hverdagen preges i dag i stor grad av at leger - som også annet helsepersonell - bruker mye tid foran dataskjermen. Da er det viktig å formidle til unge leger at hvis vi vil lykkes som leger, er den viktigste delen av jobben «bedside», avslutter Kørner.

Bakgrunn:

Gastrokirurg med 30 års fartstid innen kirurgi. Opprinnelig fra Tyskland og studerte medisin i Nederland. Var med og bygget opp gastrokirurgisk forskningsgruppe ved SUS. Bidro til desentralisert undervisning med en 20 prosent bistilling som førsteamanuensis da de første medisinstudentene kom på slutten av 90-tallet, og ble professor II i 2008.

Les mer om utdanning og kompetanseutvikling på SUS.

Informasjonen du trenger som nyansatt.