Undersøkelse: Hva mener pasientene?

På diagnostisk senter får pasientene si akkurat hva de mener om avdelingen og medarbeiderne som jobber der. Nå er resultatene fra første brukerundersøkelse klar.

Caroline Aspelund. Foto: Svein Lunde, SUS.
Publisert 19.12.2016
Sist oppdatert 21.02.2017

​Brukererfaringer er én av flere kilder til informasjon om kvaliteten på helsetjenester. Tilbakemeldingene fra pasientene brukes til å identifisere hvilke områder som fungerer bra, og hvilke områder som avdelingen bør arbeide videre med.

Alltid noe som kan bli bedre

Undersøkelsen viser at diagnostisk senter, som åpnet på SUS i januar 2016, har hatt en god oppstart - men at det alltid er forbedringspotensial i avdelingen:

– Vi ser at pasientene er fornøyd med at vi snakker et språk som de forstår. Det er et mål i avdelingen at vi skal skape trygghet i en usikker situasjon. Tilbakemeldingene vi har fått viser at vi er gode på kommunikasjon, og det synes vi er veldig bra, sier avdelingsoverlege Anita Sandmo Lyngøy.

Hun mener likevel at det er flere ting som spiller inn om pasientene får en god opplevelse på sykehuset. Blant annet er tilbakemeldingene fra pasientene at de ønsker større medvirkning i utredningen. I tillegg ble diagnostisk senter oppmerksom på at noen pasienter syntes det var mye støy på avdelingen.

– Dette er viktige tilbakemeldinger å ta med seg videre. Når det gjelder støy prøver vi å skjerme pasientene fra medpasientenes besøk, uten at vi ødelegger for at pasientene våre kan ha selskap. Svarene i brukerundersøkelsen viser at det er viktig at vi tilrettelegger for dette - både når det gjelder pasientene som får besøk, og av hensyn til andre inneliggende pasienter.

Fra A til Å

Pasienterfaringsundersøkelsen består av både svaralternativer og fritekst - og dekker alt fra områder som omhandler pasientmedvirkning, legenes faglige dyktighet, kommunikasjon og praktiske ting på avdelingen.

– Vi ønsker å drive pasientens helsetjeneste. Vi er helt avhengig av at de gir oss tilbakemelding på jobben vi gjør. Vi skal gjøre belastningen for pasientene våre minst mulig, og da tjener vi på at de er brutalt ærlige - og at vi gir dem mulighet til å være det, sier Lyngøy. 

Pasienterfaringsundersøkelsen ble igangsatt på eget initiativ av diagnostisk senter.

86 pasienter har svart på pasienterfaringsundersøkelsen. Her kan du se resultatrapporten.

Diagnostisk_lyngøy.jpg

Avdelingsoverlege Anita Sandmo Lyngøy.