Synlig ledelse for sikker byggeplass

Aktiviteten øker på tomten for nytt sykehus i Stavanger. Byggherren med sykehusledelsen og prosjektledelsen følger tett opp. Det gjør arbeidsplassen tryggere.

Ingveig Tveranger
Publisert 13.08.2019
Sist oppdatert 02.08.2021
En gruppe mennesker iført sikkerhetsvester og stående på en bro

Byggeleder for SUS2023, Frank Ljones og administrerende direktør på Stavanger universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne på befaring på sykehustomten på Ullandhaug

Det vil være opp til 11-12 forskjellige kraner i aktivitet på sykehustomten og gode planer er på plass for å håndtere dette. Sikkerhetsarbeid er ferskvare og jakten på de beste løsningene for å ivareta liv og helse pågår konstant.

- Nå på sensommer og høst har betongarbeidene startet med fundamentering, samtidig pågår det sprenging og utkjøring av masser. Det er helt sentralt at de 55 arbeidsfolkene som er her tenker risiko i alt de gjør, slik at de til enhver tid er bevisst egen adferd og hvordan de kan jobbe sikrere, sier HMS-leder Kirsti Gerhardsen og byggeleder Frank Ljones.

Med seg på vernerunde har de administrerende direktør ved Stavanger universitetssjukehus, Inger Cathrine Bryne, prosjektdirektør for SUS2023, Kari Gro Johanson og verneombud for SV Betong, Trond Egeland.

En gruppe mennesker iført sikkerhetsvester

Fv. verneombud for SV Betong, Trond Egeland, HMS-leder SUS2023, Kirsti Gerhardsen, prosjektdirektør for SUS2023, Kari Gro Johanson, administrerende direktør for SUS, Inger Cathrine Bryne og byggeleder for SUS2023, Frank Ljones.

Bryne og Johanson har det overordnede ansvaret for byggeplassen og all aktivitet der, og prioriterer å være oppdaterte på fremdrift og sikkerhetsarbeidet på tomten.

Ljones og Gerhardsen er i tett dialog med selskapene som utfører arbeid på byggeplassen, og er opptatt av å sikre en omforent forståelse for risikobildet. Det er nødvendig for å skape en felles sikkerhetskultur og forståelse for tiltakene som må iverksettes. Listen over fokuspunkter i denne fasen er sikring av skråninger, løse masser, sikre løft, gangsoner for personell, tilkomst i byggegrop og samordning mellom aktørene på byggeplassen.

- Vi er krystallklare på våre forventninger, alle skal komme uskadet hjem fra jobb hver dag, sier Johanson og Bryne, som understreker at hver enkelt sin adferd har avgjørende betydning for lykkes med dette.

- Her går det en jevn strøm av store biler og store maskiner i tillegg til kranaktivitet, fjellboring og sprengningsarbeid. Alt personell som beveger seg til fots skal ha øyekontakt med de ulike førerne av maskinene og personellet har et spesielt ansvar når deg gjelder bevegelse inn og ut av blindsoner, påpeker Ljones. 

- På vår byggeplass er det ikke akseptabelt å gå inn i sin egen «tunell» og kun tenke på eget arbeid. Her inne handler det om å ha øynene åpne i vid forstand. På denne byggeplassen er det også obligatorisk å løfte blikket helt opp til himmelen og se kranaktivitetene som foregår der oppe, sier Gerhardsen.

- Vi forventer at alle våre leverandører aktivt legger til rette for at personellet kan jobbe sikkert. Risikostyring er sentralt og vi skal være i forkant av aktivitetene i alle disipliner. Når det kommer aktiviteter hvor det er nødvendig at det gjennomføres sikker jobbanalyse skal alle som skal delta på jobben være med på det. Vi som byggherre er tett på for å følge opp og sammen skaper vi sikkerhetsnivået på byggeplassen, sier HMS-lederen.

Kari Gro Johanson og Inger Cathrine Bryne liker det de hører.

- Sikkerhet og HMS trumfer alltid fremdrift, slik er det i dette prosjektet, slår Kari Gro Johanson fast.